Wszystkim naszym parafianom, gościom przebywającym na terenie naszej parafii oraz przyjaciołom klasztoru składamy najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.

Oby miłość Jezusowa objawiona dziś w stajence betlejemskiej dotknęła serc każdego zmieniając nas w ludzi umiejących głęboko kochać dając jednocześnie doświadczenie wewnętrznego, Chrystusowego pokoju.

Błogosławionych Świat Narodzenia Pańskiego oraz dobrego, szczęśliwego i dostatniego Nowego Roku 2018!

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszej świątyni do świąt Bożego Narodzenia. W sposób szczególny dziękujemy osobom, które przygotowały żłóbek betlejemski, ubrały choinki w kościele i na zewnątrz, posprzątały i wypastowały kościół oraz ofiarowały do kościoła choinki. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy dla p. Amelii, Kościoła Domowego, członkom Rady Parafialnej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Łagiewnik, młodzieży naszej parafii, także naszym współbraciom Pawłom za ich trud.

Wszystkim tym, którzy przygotowali paczki dla niezamożnych rodzin z naszej parafii, ślemy serdeczne słowa podziękowania, oby Waszą wrażliwość, na potrzeby drugiego człowieka, wynagrodził Bóg swym błogosławieństwem i opieką. Na te święta zostało przygotowanych ponad 150 paczek.

Głębokimi słowami podziękowania obdarzamy wspólnotę Św. Jan Chrzciciela, która przygotowała w naszym klasztorze wigilię dla osób samotnych i potrzebujących.