Ponownie przypominamy o przedłużaniu prolongaty na dysponowanie miejscami grobowymi na naszym cmentarzu parafialnym. Jeśli ktoś po 20 latach nie wnosi stosowanej opłaty za dzierżawę placu pod miejsce pochówku parafia na mocy prawa ma prawo zadysponować takim miejscem i pochować następne osoby. W związku z tym, iż na naszym cmentarzu bardzo wiele miejsc jest nieopłacanych od szeregu lat postanowiliśmy rozłożyć kartki na niepoopłacanych nagrobkach z ostrzeżeniem o dokonaniu takiej procedury.

Przy okazji informujemy, iż fundusze pozyskiwane z opłat za dzierżawy są przeznaczane na opłatę wywozu śmieci, wody, prądu, odśnieżania, koszenia, pielęgnacji drzew, bieżących napraw a w naszym przypadku także na pilną potrzebę organizacji nowego cmentarza. Liczymy w tej materii na dobrą wolę i współpracę z parafią, jako jednostką zarządzającą cmentarzem.