Podjęliśmy się ogromnego wyzwania związanego w wymianą elektryki w kościele, przygotowaniem iluminacji wewnątrz świątyni oraz na zewnątrz. Chcemy także oświetlić teren przylegający do kościoła.
Obecna sieć elektryczna została położona w sanktuarium w 1951 roku. Wymaga ona jak najszybszej wymiany. Niełatwo jest pozyskać fundusze na ten cel. Być może otrzymamy cześć funduszy z pewnego podmiotu. Całościowy koszt to 750 000 zł. Plus wymiana systemu odgromowego 75 000 zł.
Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w ratowaniu naszego obiektu. Mamy przygotowane plany, projekty. Uzyskaliśmy stosowne pozwolenia z Urzędy Wojewódzkiego Konserwatora oraz pozwolenia budowlane.
Liczymy na pomoc ludzi dobrej woli oraz tych, którym to sanktuarium jest bliskie.

Podajemy numer konta, na które można wpłacać fundusze z dopiskiem: „ofiara na wymianę elektryki w kościele”
BS Zgierz 57 8783 0004 0028 7586 2000 0002

Z serca dziękujemy!
OO. Franciszkanie