Rozpoczeliśmy drugi etap renowacji elewacji kościola. Otrzymaliśmy 3 dotacje na ten cel: od Ministra Kultury i Dziedzictwo Narodowego, Urzedu Miasta Łodzi i Marszalka Województwa. Prace postępują szybko. Liczymy na calkowite zakonczenie prac związanych z remontem elewacji w okresie wakacji. 
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu 2 podmiotów, ktore być może pomogą nam rozpocząć prace remontowe elektryczne w kościele.
Zdecydowaliśmy sie także na wypisanie zabytkowego muru okalajacego kościol w rejestr zabytków. Byc może uda się i na to pozyskać fundusze.