W uroczystość Zwiastowania Pańskiego chętne osoby podjęli duchową adopcję dziecka nienarodzonego zobowiązując się do codziennej modlitwy w jego intencji.