Dnia 8 czerwca odbył się Piknik rodzinny zorganizowany w ramach XI FESTYNU św. Franciszka i Pikniku Rodzinnego św. Antoniego.