W tym tygodniu w klasztorze rozpoczęły się prace remontowe przy wymianie rynien. Obecnie wymieniane są rynny na wirydarzu klasztornym. Pieniądze przeznaczone na owe prace klasztor otrzymał z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z wydziału Fundusz Kościelny.
Całkowita kwota dotacji wyniosła 92,000 zł.