Życie klasztorne dla wielu ludzi zdaje się być nieznane i tajemnicze. Nieliczni przekraczają furtę, aby na własne oczy zobaczyć jak i czym żyją osoby konsekrowane. Album „Ab intra ad intra” w swej istocie staje się zaproszeniem do przekroczenia progu furty, żeby wejść w głąb życia zakonnego. Każde zdjęcie niczym „ikona”, w połączeniu z odpowiednią ścieżką dźwiękową, unosi
 w górę  serce ludzkie, aby kontemlpować ekonomię wszechmogącego Boga.

„Ab intra ad intra” obejmuje jeden rok życia zakonnego i parafialnego, dlatego można znaleźć w nim wydarzenia zwiazane z powołaniem zakonnym jak również najważniejsze święta Kościoła powszechnego i patykularnego
(Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Boże Ciało, Transitus i odpust
św. Antoniego Padewskiego). Na osobną uwagę zasługuje również rozdział poświęcony organom kościelnym.

Album zawera 127 zdjęć z życia zakonnego i parafialnego. Do albumu
„Abintraadintra” dołączona jest płyta DVD.Warstwą muzyczną jest śpiew
w wykonaniu kleryków Seminarium w Łagiewnikach.Obraz to wykonany techniką poklatkową film przedstawiający klasztor i Sanktuarium Łagiewnickie.

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod telefonem 42 659 02 02.