Już dziś zapraszamy na koncert scholii Cantorum 

Wyższego Seminarium Duchownego Ojców

Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach, która 3 lutego

(niedziela) wykona dla nas o godz. 17.00

Gregoriańską medytację maryjną dedykowaną osobom konsekrowanym z racji

przypadającego Dnia Życia Konsekrowanego.