Spowiednik w kościele, koordynator czwartkowych adoracji