Wikariusz klasztoru, kapelan szpitala, kancelarzysta, spowiednik, zakrystianin większy