Gwardian, proboszcz, kustosz, przewodniczący Komisji Prowincjalnej ds. Apostolstwa, opiekun Rady Parafialnej, opiekun Rady Ekonomicznej, kancelarzysta, opiekun chorych w parafii, spowiednik, odpowiedzialny za Caritas, odpowiedzialny za stronę internetową w parafii, ceremoniarz klasztory