Czynna od poniedziałku do soboty w godzinach:
8.30-12.30, 14.00-17.30.
Prosimy dzwonić dzwonkiem ogólnym lub domofonem.

Telefon- 042 659 02 02 ( w godzinach: 10.00-12.00; 16.00-18.30).