Ogłoszenia duszpasterskie

22 niedziela zwykła

  1. Początek roku szkolnego

Jutro zapraszamy dzieci i młodzież a także rodziców oraz wychowawców na liturgiczne rozpoczęcie roku szklonego do naszej świątyni na godz. 8.00. 

  1. Dni odnowy wewnętrznej

Przed nami I czwartek i I Piątek miesiąca. W I czwartek zapraszamy na adorację w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych o godz. 16.00. W I Piątek w godzinach przedpołudniowych kapłan uda się do chorych z posługą sakramentalną do domów. Msza św. wynagradzająca za grzechy świata i osobiste z nabożeństwem pierwszopiatkowym będzie sprawowana o godz. 9.00 i 18.00. 

  1. Leśnicy łódzcy

W najbliższą sobotę w naszej świątyni będą gościli leśnicy z regionu łódzkiego. Uroczysta celebracja pod przewodnictwem J. E. ks. Bpa G. Rysia rozpocznie się o godz. 10.00. 

  1. Spotkanie Rady Parafialnej i liderów wspólnot

Ojciec Proboszcz zaprasza Radę Parafialną, liderów wspólnot, przedstawiciela Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych na spotkanie w jutro na godz. 18.30 do sali św. Antoniego Padewskiego.

  1. Foldery z misjami

Zbliżają się Misje Miłosierdzia w naszej parafii. Na tę okazję zostały wydrukowane folderki z harmonogramem misji. Serdecznie prosimy o zabranie ich do swych domów i zaplanowanie sobie tak czasu, aby wziąć w nich udział.

  1. Rondo i podpisy

Jesteśmy świadkami budowy ronda na terenie naszej parafii przy ul. Okólnej. Razem z Radą Osiedla Wzniesień Łódzkich bardzo chcemy, aby rondo nosiło imię bł. O. Rafała Chylińskiego. Jest to wyjątkowa postać nie tylko dla klasztoru i sanktuarium, ale dla wielu z pośród was. Na stoliku pod chórem wyłożyliśmy kartki, gdzie można się wpisać z głosem poparcia do Rady Miasta dla nazwania ronda imieniem bł. o. Rafała Chylińskiego.