Ogłoszenia duszpasterskie

I niedziela Adwentu

 

  1. Adwent

Rozpoczynamy czas radosnego oczekiwanie na przyjście Pana na końcu czasów i pamiątce Bożego Narodzenia. W tym czasie zapraszamy na roraty odprawiane codziennie o godz. 7.00. Dzieci są zaproszone na swoje roraty w poniedziałki, środy i piątki na godz. 7.00, po nich zaś na śniadanie do klasztoru.

  1. Dni odnowy wewnętrznej

Przed nami I czwartek i I Piątek miesiąca. I czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w godz. 16.00-18.00 w intencji nowych i świętych powołań do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej. Natomiast w I Piątek na Eucharystię z nabożeństwem pierwszopiątkowym na Mszę św. o godz. 9.00 i 18.00. Do południa kapłani udadzą się z posługą sakramentalną.

  1. Wystawa

Zgodnie z zapowiedzią możemy obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą działalności parafii i klasztoru w ostatnim stuleciu. Pierwsza cześć wystawy znajduje się w przedsionku, na tablicach ogłoszeniowych. Druga zaś w krypie bł. o. Rafała. Zachęcamy o obejrzenia.

  1. Opłatki

Nasi bracia Pawłowie roznoszą po terenie parafii pobłogosławione opłatki na stół wigilijny wypieczone przez siostry klauzurowe. Serdecznie prosimy im życzliwe ich przyjęcie.

  1. Świece wigilijne

W przedsionku kościoła młodzież naszej parafiirozprowadza świece na stół wigilijny.