Ogłoszenia duszpasterskie

III niedziela wielkanocna

(15 kwietnia 2018)

  1. Zaproszenie na koncert

Zapraszamy dzisiaj na popołudniowy koncert muzyki organowej z cyklu „Akademia Muzyczna w starym klasztorze” na godz. 15.00.

  1. Wybór Jezusa na Pana i Króla

Kościół Domowy zaprasza nas za tydzień na Mszę św. o godz. 12.30, podczas której dokona się nasz osobisty wybór Jezusa na Pan i Króla. Uczynimy to wspólnie ze wspólnotą Kościoła Domowego.

  1. Rezygnacja z wyjazdu pielgrzymkowego

Ze względu na brak kworum chętnych na pielgrzymkę po sanktuariach Wielkopolski jesteśmy zmuszeni odwołać ten wyjazd, który miał odbyć się 5 i 6 maja. Jednocześnie zapraszamy już teraz na trzydniowy wrześniowy wyjazd w Bieszczady.

  1. Msza za Ojczyznę

Odpowiadając na prośby Rady Parafialnej od maja chcemy wprowadzić intencje modlitewną za Ojczyznę. Pierwsza taka Msza św. będzie sprawowana 3 maja o godz. 11.00. W następnych miesiącach Msze św. za Ojczyznę będziemy odprawiali w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.00. 

  1. Zamiana działek

Z radością informujemy, iż udało się nam doprowadzić do końca zamianę działki należącej do klasztoru na działkę należącą do Urzędu Miasta Łodzi, która będzie przeznaczona na nową cześć cmentarza. Przed nami otwiera się teraz proces wyłączenia z produkcji leśnej działki mającej spełniać w przyszłości  funkcję cmentarza, odlesienia jej, uporządkowania,  przegotowania projektu, uzyskania pozwoleń budowlanych i ogrodzenia jej. Jest to długi i – niestety- bardzo drogi proces. Dlatego o. Proboszcz jeszcze raz prosi wszystkich, którzy posiadają już groby na dwóch częściach cmentarza, o regulowanie należności związanych z opłatami za dzierżawę terenu pod grób, którą należy odnawiać po 20 latach. Ok. 25 % właścicieli grobów z niewiadomych nam względów nie wnosi opłat. Oczywiście, te opłaty są potencjalnym wkładem w proces urządzania nowego cmentarza i wycinki drzew na starym cmentarzu. Zaznaczamy, iż niebawem na grobach, które od szeregu lat nie mają uregulowanych należności, pojawią się kartki informujące o możliwości jego likwidacji, tak jak to jest czynione na wszystkich łódzkich cmentarzach.