Ogłoszenia duszpasterskie

XXVIII Niedziela zwykła

(14 października 2018)

 

  1. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. Odbywają się one codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 17.30 a w niedziele o godz. 17.00. Różaniec dla dzieci prowadzony jest w środy i w piątki o godz. 16.00.
  2. Wydrukowane zostały kartki na wypominki. Prosimy o przynoszenie już wypełnionych do kancelarii lub zakrystii. W listopadzie modlić się będziemy za zmarłych codziennie podczas nabożeństwawypominkowego o godz. 17.30. Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach sprawowana będzie codziennie w listopadzie o godz. 18.00 oraz we wszystkie pierwsze piątki miesiąca również o godz. 18.00.
  3. Ponownie przypominamy o konieczności dokonania prolongaty na dysponowanie miejscami grobowymi na naszym cmentarzu parafialnym. Jeśli ktoś po 20 latach nie wniósł stosownej opłaty za dzierżawę placu pod miejsce pochówku, parafia na mocy prawa państwowego ma możliwość zadysponowania takim miejscem i pochowania następnych osób. W związku z tym, iż na naszym cmentarzu wiele miejsc jest niepopłaconych od szeregu lat, rozłożyliśmyna nich kartki z ostrzeżeniem o możliwości dokonania takiej procedury. Przy okazji informujemy, iż w ten sposób pozyskiwane funduszeprzeznaczanesą na opłaty za wywóz śmieci, wodę, prąd, odśnieżanie, koszenie, pielęgnację drzew, bieżące naprawy (w naszym przypadku m.in. generalny remont kaplicy cmentarnej) a także na organizację nowego cmentarza. Liczymy w związku z tym na dobrą wolę i współpracę z Parafią, jako jednostką zarządzającą cmentarzem.
  4. Informacja od Wójta Gminy Zgierz: „Nastąpiła zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5. Głosowanie w wyborach samorządowych 2018 odbędzie się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach przy ul. Strażackiej 4 a nie jak dotychczas w Świetlicy gminnej w Łagiewnikach Nowych.”
  5. Dziś w naszej parafii gościmy wspólnotę CheminNeuf, która rozpoczyna nowy rok formacyjny dla par małżeńskich oraz rodzin.