Ogłoszenia duszpasterskie
32 niedziela zwykła

Wypominki
Przez cały listopad modlimy się za zmarłych poleconych w wypominkach w nabożeństwie o godz. 17.30. Ponadto, codziennie w listopadzie za zmarłych jest sprawowana Msza św. o godz. 18.00 oraz w I piątki miesiąca całego roku o godz. 18.00.

Zbiórka na Kościół prześladowany
Dzisiaj po wszystkich Mszach św. są zbierane ofiary do puszki na potrzeby chrześcijan prześladowanych, zwłaszcza chrześcijan w krajach arabskich.

Wyjazd do Torunia
Parafialne Koło Radia Maryja przy naszym klasztorze planuje wyjazd na uroczystości związane z 26 rocznicą powstania Radia Maryja w dniu 2 grudnia wraz z nawiedzeniem sanktuarium MB Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Jeśli ktoś jest zainteresowany wyjazdem prosimy już dzisiaj zgłoszenie swojej chęci wyjazdu, abyśmy mogli zamówić odpowiedni autokar.

Przycinka i wycinka drzew
Sierpniowa wichura spowodowała wiele szkód w naszym regionie. Także i na terenie naszego kompleksu doszło do przewrócenia się lub uszkodzenia kilku drzew. Razem z Urzędem Ochrony Środowiska w Łodzi doszliśmy do przekonania, iż należy usunąć chore drzewa z terenu naszego kompleksu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wiernych oraz dokonać pielęgnacji całego drzewostanu na terenie parafialno – klasztornym. Dlatego jesteśmy obecnie na etapie wykonywania zaleceń, które przekazał Urząd Ochrony Środowiska w Łodzi.
Przy okazji zdemontowaliśmy ławki z placu kościelnego, które zostaną poddane naprawie i renowacji. Cała przyszłotygodniowa taca gospodarcza zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z naprawą i renowacją ławek.

Odbiór figury św. Antoniego Padewskiego
W minionym tygodniu została odebrana po renowacji figura św. Antoniego Padewskiego z fasady budynku kościoła. Bardzo serdecznie dziękujemy za przekazane fundusze na renowację dwom podmiotom: Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Łodzi oraz Marszałkowi Województwa.
Przed nami jeszcze w tym miesiącu wymiana okna nad balonem kościoła w głównej fasadzie świątyni.