Rada Parafialna

    Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza. W parafii św. Antoniego z Padwy Rada Parafialna pełni rolę Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej jednocześnie. Kadencja Rady trwa 4 lata. Proboszcz zwołuje zebrania Rady z własnej inicjatywy w drugą niedzielę miesiąca. Proboszcz zwołuje również Radę na wniosek przynajmniej 3 Radnych. O terminie zebrania plenarnego proboszcz informuje Radnych w ogłoszeniach parafialnych nie później niż w niedzielę poprzedzającą dzień spotkania Rady. W sytuacjach wymagających nagłych konsultacji proboszcz może poprosić o konsultację tylko kilku Radnych, których kompetencje najbardziej odpowiadają rozwiązaniu danej sprawy. Przewodniczącym Rady jest proboszcz. W skład Rady z urzędu wchodzą proboszcz i przedstawiciele wszystkich osiedli, wiosek z terenu parafii albo ich delegaci, którzy uzyskali aprobatę proboszcza. Proboszcz, po konsultacji z parafianami (np. podczas kolędy) powołuje pozostałych członków Rady. Radni, na pierwszym posiedzeniu plenarnym nowej Rady, składają w formie pisemnej przyrzeczenie działania w ramach Rady zgodnie z prawem kościelnym.

    Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem:

 • pogłębienie religijnej świadomości parafian,
 • budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę,
 • dbałość o wychowanie chrześcijańskie,
 • rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian,
 • formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

    Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w zakresie spraw majątkowych, finansowych i budowlanych parafii. Rada:

 • służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań budowlanych czy remontowych,
 • pomaga w zdobywaniu środków finansowych i odpowiednich fachowców,
 • służy radą w ocenie inicjatyw i zamierzeń inwestycyjnych,
 • informuje parafian o potrzebach ekonomicznych parafii ustalonych na zebraniu Rady,
 • informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian.

 1. Białek Jarosław
 2. Brzeziński Cezary
 3. Gruszka Lucyna
 4. Kopytek Marcin
 5. Kucharska Teresa
 6. Michalak Jacek
 7. Perek Lucyna
 8. Perek Tomasz
 9. Przechodzeń Jacek
 10. Solski Bogusław
 11. Solska Krystyna
 12. Sibiński Dariusz
 13. Szlaga Jacek
 14. Szymańska Halina
 15. Zatorski Przemysław