I dzień Świąt Bożego Narodzenia

Anno Domini 2018

  1. Życzenia

Wszystkim naszym parafianom, gościom przebywającym na terenie naszej parafii oraz przyjaciołom klasztoru składamy najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Niech miłość Jezusa objawiona dziś w stajence betlejemskiej przemienia serce każdego z nas, byśmy umieli piękniej i głębiej kochać dając jednocześnie świadectwo swojej głębokiej relacji z Chrystusem i wewnętrznego pokoju.

Błogosławionych Świat Narodzenia Pańskiego oraz dobrego, szczęśliwego i dostatniego Nowego Roku 2019! 

  1. Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszej świątyni do świąt Bożego Narodzenia. W sposób szczególny dziękujemy osobom, które ofiarowały do kościoła choinki, przygotowały żłóbek betlejemski oraz ubrały choinki w kościele. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy dla p. Amelii, Kołu Gospodyń Wiejskich z Łagiewnik, naszym współbraciom Pawłom, panom Markowi, Janoszowi, Mateuszowi i Pawłowi a także o. Michałowi za trud.

Wszystkim tym, którzy przygotowali paczki dla niezamożnych rodzin z naszej parafii, ślemy serdeczne słowa podziękowania, oby Waszą wrażliwość, na potrzeby drugiego człowieka, wynagrodził Bóg swym błogosławieństwem i opieką. Na te święta zostały przygotowane 124 paczki.

Głębokimi słowami podziękowania obdarzamy wspólnotę Św. Jan Chrzciciela, która zorganizowała w naszym klasztorze wigilię dla ponad 40 osób samotnych i potrzebujących. 

  1. Kolęda w parafii

Od 29 grudnia czyli od piątku zechcemy odwiedzić domy naszych parafian z wizytą kolędową. Szczególnie obecność nasza jest podykotowana chęcią wspólnej modlitwy, błogosławieństwem dla rodziny oraz rozmową duszpasterską. Plan kolędy przedstawia się następująco: 

2018 r.

28 grudzień (piątek, od godz. 10.00)

1 kapłan– Skotniki, ul. Zgierska i ul. Działkowa

2 kapłan– Skotniki, ul. Serwituty

3 kapłan– Skotniki, ul. Ogrodowa, Spacerowa, Skotnicka i Studencka 

29 grudzień 2018 r. (sobota, od godz. 10.00)

1 kapłan- Skotniki, ul. Rzemieślnicza od początku

2 kapłan– Skotniki, ul. Janowska i Sadowa  w kierunku ul. Rzemieślniczej

3 kapłan– Łagiewniki, ul. Słoneczna

2019 r.

2 styczeń 2019 r. (środa)

1 kapłan– Skotniki, ul. Boryny

2 kapłan– Skotniki, ul. Strażacka (numery parzyste)

3 kapłan– Skotniki, ul. Strażacka (numery nieparzyste) 

3 styczeń 2019 r. (czwartek)

1 kapłan– Skotniki, ul. Barowa, nr parzyste 2-50 (do krzyżówki)

2 kapłan– Skotniki, ul. Barowa, nr parzyste 54-82 (od krzyżówki do końca)

3 kapłan– Skotniki, ul. Barowa, nr nieparzyste

4 styczeń 2019 r. (piątek)

1 kapłan– Łagiewniki N- ul. Maków Polnych, ul. Prosta i ul. Piętnastki

2 kapłan– Łagiewniki N- ul. Smardzewska nr 2-36

3 kapłan– Łagiewniki N- ul. Smardzewska nr 3-37

5 styczeń 2019 r. (sobota, od 10.00)

1 kapłan– Łagiewniki N- ul. Smardzewska nr 38-84

  1. kapłan- Łagiewniki N- ul. Okólna 2h (od początku)

3 kapłan- Łagiewniki N- ul. Okólna 82 (od końca).

Bardzo prosimy o przygotowanie białego obrusu, wody święconej oraz Biblii. Będziemy wdzięczni za pootwierane furki do domów i uwiązane psy o ile takie są. W tygodniu kolędujemy od 16.00, w soboty zaś od 10.00. 

  1. Msza o uzdrowienie duszy i ciała

Zapraszamy na ostatnią w tym roku Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Zostanie ona odprawiona w czwartek 27 grudnia o godz. 18.00. 

  1. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Za tydzień przypada uroczystość Świętej Rodziny. W tym dniu zapraszamy wszystkich małżonków na Mszę św. o godz. 9.30 lub 11.00. W czasie liturgii małżonkowie z różnym stażem małżeństwa będą mogli odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie.