Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

We wtorki, czwartki i soboty w godz. 15.00-18.00 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Jeśli ktoś ma pragnienie nawiedzenia Jezusa Eucharystycznego może to uczynić z poszanowaniem obecnych przepisów państwowych. Każda adoracja rozpoczyna się częścią różańca o ustanie epidemii i złagodzenie jej skutków.