Wykładowca WSD OO. Franciszkanów, archiwista, spowiednik, opiekun chóru parafialnego