Ogłoszenia duszpasterskie

V niedziela Wielkiego Postu

 

  1. Ograniczenie osób mogących przebywać w świątyni na Liturgii

Ze względu na mocno zaostrzone normy zgromadzeń w dobie epidemii zgromadzenie osób na Liturgii ograniczono na Liturgii jedynie do pięciu osób. Prosimy o pełne zrozumienie wytycznych prawodawstwa polskiego i respektowania ich.

  1. Odwołana parafialna droga krzyżowa

Ze względu na obecną sytuację w kraju nie odbędzie się piątkowa droga krzyżowa ulicami parafii.

  1. Obchody Niedzieli Palmowej

Psychicznie i duchowo musimy przygotować się do okrojonego do minimum przeżywania Liturgii Niedzieli Palmowej jak i Triduum Paschalnego. Jeśli ktoś przyjdzie poza Msza św. i poprosi o udzielenie Komunii św. nikomu ona nie zostanie odmówiona wraz błogosławieństwem.

Prosimy o zrozumienie sytuacji nie liczenie na dodatkowe błogosławieństwa palemek poza liturgią.

  1. Spowiedź w świątyni i Komunia poza Liturgią

W ciągu tygodnia każdy kto czuje potrzebę – może nawiedzić Najświętszy Sakrament w naszym sanktuarium, który jest otwarty cały dzień. Także kapłani spowiadają codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.15. 

  1. Adoracja

Jeśli ktoś czuje duchowe przynaglenie, by nawiedzić Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie może liczyć na adorację w naszym sanktuarium we wtorek, czwartek i sobotę w godz. 15.00 do 18.00.

Na początku adoracji odmawiamy jedną część różańca o ustanie epidemii…

  1. Ograniczenie osób mogących przebywać w świątyni na Liturgii

Ze względu na mocno zaostrzone normy zgromadzeń w dobie epidemii zgromadzenie osób na Liturgii ograniczono na Liturgii jedynie do pięciu osób. Prosimy o pełne zrozumienie wytycznych prawodawstwa polskiego i respektowania ich.

  1. Odwołana parafialna droga krzyżowa

Ze względu na obecną sytuację w kraju nie odbędzie się piątkowa droga krzyżowa ulicami parafii.

  1. Obchody Niedzieli Palmowej

Psychicznie i duchowo musimy przygotować się do okrojonego do minimum przeżywania Liturgii Niedzieli Palmowej jak i Triduum Paschalnego. Jeśli ktoś przyjdzie poza Msza św. i poprosi o udzielenie Komunii św. nikomu ona nie zostanie odmówiona wraz błogosławieństwem.

Prosimy o zrozumienie sytuacji nie liczenie na dodatkowe błogosławieństwa palemek poza liturgią.

  1. Spowiedź w świątyni i Komunia poza Liturgią

W ciągu tygodnia każdy kto czuje potrzebę – może nawiedzić Najświętszy Sakrament w naszym sanktuarium, który jest otwarty cały dzień. Także kapłani spowiadają codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.15. 

  1. Adoracja

Jeśli ktoś czuje duchowe przynaglenie, by nawiedzić Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie może liczyć na adorację w naszym sanktuarium we wtorek, czwartek i sobotę w godz. 15.00 do 18.00.

Na początku adoracji odmawiamy jedną część różańca o ustanie epidemii…