Ogłoszenia duszpasterskie

16 niedziela zwykła

  1. Poświęcenie aut

W sobotę 25 lipca- w dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców- po Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00 poświęcimy auta. Natomiast w niedzielę będziemy świecili auta po każdej Eucharystii.

  1. Msza św. od pogorzelców

Także w przyszłą niedzielę na sumę została zmówiona intencja od rodziny, która uległa spaleniu z terenu naszej parafii jako intencja dziękczynna za okazaną pomoc materialną.  

  1. Życzenia dla o. Proboszcza

26 lipca na sumie złożymy życzenia o. Proboszczowi z racji jego imienin.

  1. Tornister pełen uśmiechu

Jeśli ktoś zechciałby w przyszłym tygodniu wspomóc akcję Łódzkiej Caritas, która będzie zbierała fundusze na wyprawki do szkół dla dzieci niezamożnych z terenu archidiecezji dzieci będziemy wiele wdzięczni.