13 czerwca obchodzimy odpust do czci patrona świątyni- św. Antoniego Padewskiego. Msze św. z kazaniami, odprawimy o godz. 7.00, 9.00, 10.00- przy kapliczkach objawień, 11.00- suma i 18.00. Kazania będzie głosił o dr Rafała Kwiatkowski- nasz współbrat historyk z WSD. Na każdej Mszy św. święcimy chleby św. Antoniego, lilie oraz pobłogosławimy relikwiami Świętego z Padwy.

            Zapraszamy w sposób szczególny na sumę odpustową o godz. 11.00 wszystkich czcicieli św. Antoniego, ministrantów i poczty sztandarowe. Nie będzie procesji z racji obowiązujących nas przepisów, ale po sumie nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy wraz z litanią do św. Antoniego.

            W niedzielę, 14 czerwca,  przypada II dzień odpustu. Suma odpustowa będzie odprawiona o godz. 12.30. Odprawi ją i słowo wygłosi o. Benedykt Kordula, gwardian i proboszcz z Brzezin.