Pielgrzymka sanktuariami wschodniej Polski

(13-15.09.2019 r.) 

Pokamedulski kompleks w Wigrach, sanktuarium MB Sejneńskiej w Sejnach, sanktuarium MB Studzieniczańskiej w Studzienicznej, rejs statkiem po Rospudzie, sanktuarium bł. Marianny Biernackiej w Lipsku- patronki dobrych teściowych, sanktuarium Cudu eucharystycznego w Sokółce, sanktuarium MB Różanostockiej w Różanymstoku, prawosławne sanktuarium MB Supraskiej w Ławrze w Supraślu, sanktuarium MB Bolesnej w Świętej Wodzie, prawosławna Święta Góra Grabarka, sanktuarium MB Kodeńskiej w Kodniu.

Koszt: ok 500 zł.

 Zapisy: zakrystia lub kancelaria u o. Proboszcza

(tel. 42 659 06 06)