PIĄTEK 11.09.2020
.7.00 Za +Leokadię Truszczyńską gr
.9.00 Stanisławę i zm. z rodziny
.18.00 Za +Jana Jamroziaka gr
.18.00 Za+ Wiesława Walasek gr
.18.00 Za + Anrzeja i Włodzimierza Dabrowskich
.18.00 O łaskę uzdrowienia i Boże bł. dla Izabeli

SOBOTA 12.09.2020 r.
.7.00 Za + Wiesława Walasek gr
.7.00 Za + leokadie Truszczyńska gr
.9.00 Za + Jana Jamroziaka gr
.15.00 W int. nowożenców
.16.00 W int. nowożenców
.18.00 Za + Martę Adam w 1 r+
.18.00 Za + Zofię, Kazimierza i Jana Nyk

XXIV Niedziela Zwykła 13 wrzesień 2020 r
.7.00 Za + Wiesława Walasek gr
.8.00 Za +Janine i Józefa Banasiak, Janusza Słomiaka, Andrzeja i Stanisława Kuś
.9.30 Za + Katarzynę i Teofila Januszewskich, Marię i Jana Pólkotyckich, Stefana i zm. rodzeństwo
.9.30 Za + Leokadie Truszczyńska gr
.11.00 Za Parafian
.11.00 Za + Władysława, Henryka Kacprzaków, Józefe, Jana, Longina Olczaków, Andrzeja Łęczewskiego
.11.00 Dziękcz. Za 25 lat małżeństwa Żanety i Janusza z prośba o Boże bl. I potrzebne im łaski oraz dla całej rodziny
.12.30 Za + Jana Jamroziaka gr
12.30 Dziekcz. Za 8 lat małżeństwa Marty i Piotra z prośba o Bożą opiekę i dalsze łaski w ich zyciu
.16.00 Dziękczynna za łaske chrztu św. Michała
.18.00 Za + Stanisława Pawlaka

PONIEDZIAŁEK 14.09.2020 R.
7.00 Za + Wiesława Walasek gr
.9.00 Za + Jana Jamroziaka gr
.18.00 Za + Leokadię Truszczyńską / z racji urodzin/ gr
.18.00 O łaskę uzdrowienia i Boże bł. dla Izabeli
.18.00 Za + Genowefe i Mariana Pawlina, Eugenię i Stanisława Wasik, Walerie Lewa
.18.00 Za + Wielisławę Dudzińską, Henryka Dudzińskiego w 2 r+
.18.00 Za + Henryka Podgórskiego w 6 r+

WTOREK 15.09.2020R.
.7.00 Za + Wiesława Walasek gr
9.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
.18.00 Za + Jana Jamrozika gr
.18.00 Za + Leokadię Truszczyńską gr
.18.00 Podz. Za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., zdrowie dla Urszuli Brakowieckiej z racji 80 tych urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny
.18.00 Za + Jadwige i Franciszka Kostrubiec, Helenę i Bronisława Puchalskich
.18.00 O łaske uzdrowienia i Boże bł. dla Izabeli

ŚRODA 16.09. 2020 r
.7.00 Za + Wiesława Walasek gr
.9.00 Za + Stanisławę (k) i zm. z rodziny
.18.00 Za +Jana Jamroziaka gr
.18.00 Za + Leokadię Truszczyńska gr
.18.00 W int. Mateusza i Joanny z racji zawarcia S. Małżeństwa
.18.00 Za + Eugeniusza Hofmana w 15 r+, Selmę i Antoniego Hofmanów, Marianne i Kazimierza Zamojskich
.18.00 Za + Bronisławe Pawlicką

CZWARTEK 17.09.2020 r.
7.00 Za + Wiesława Walasek gr
9.00 Za + Jana Jamroziaka gr
.18.00 Za + Leokadię Truszczyńską gr
.18.00 Za + Stanisławę i zm. z rodziny
.18.00 Za + Anielę, Wincentego i Ryszarda Kłąb
.18.00 Za wstawiennictwem św. Antonigo o znalezienie dobrych zięciów dla Bożeny
.18.00 Za + Haline Kozłowską w 1 r+ i zm. Stanisławę i Tadeusza Kozłowskich

PIĄTEK 18.09.2020R.
7.00 Za + Wiesława Walesek gr
.9.00 Za + Jana Jamroziakagr
.18.00 Za + Józefa Pawlaka w 1 r+
.18.00 Za +Leokadię Truszczyńską gr
.18.00 Za + Tadeusza Maciaka
.18.00 Za + Stanisławę i zm. z rodziny
.18.00 Za wstaw. św. Antoniego- dziękczynna za odnalezienie cennej rzeczy

SOBOTA 19 .09.2020 r.
.7.00 Za + Wiesława Walasek gr
.7.00 Za + Leokadię Truszczyńską gr
.9.00 Za + Jana Jamroziaka gr
.9.00 W int. małżonków Wioletty i Grzegorza , potrzebne łaski i dary Ducha św.
.11.00 W int. nowoochrzczonych
.15.00 W int. nowożeńców
.16.00 W int. nowożeńców
.17.00 W int. nowożeńców
.18.00 Za + Pawła Piekarskiego / z okazji imienin/
.19.00 W int. nowożeńców

XXV Niedziela Zwykła 20 wrzesień 2020 r
7.00 Za + Leokadię Truszczyńską gr
8.00 Za + Edmunda Opackiego, Barbarę Nawrocką i zm. z rodz. Nawrockich i Opackich
9.30 Za +Wiesława Walasek gr
.9.30 Za + Jana i Janine Kurowskich
11.00 Za parafian
.11.00 Dziękczynna za 25 lat zycia z prośba o Bożą opiekę i opiekę Matki Bożej Doroty i Dariusza
.11.00 Dziekczynna za łaske właczenia we wspólnotę koscioła rocznicy chrztu św. Macieja i Kuby
.12.30 Za + Jana Jamroziaka gr
.12.30 Dziękczynna za 40 lat małż. Marii i Lecha Kałużny z prośba o Boże bł. i potrzebne łaski
.12.30 O Boże Błog. i potrzebne łaski dla sióstr i braci z FZŚ istniejącego przy klasztorze
.16.00 Za + Barbarę, Józefa, Wojciecha Wojtczak – int. od Joanny z dziećmi
18.00 Za + Jadwige i Grzegorza Bugaj
.18.00 Za + Henryka Chrobaka gr