6 Niedziela Wielkanocna 17 maj 2020 r
7.00 Za + Zofię i Kazimierza Fibak
8.00 Za + Kazimierza i Wandę Kosielskich, Irenę Stacherę
9.30 Za + Piotra Leduchowskiego gr
.9.30 Za + Janinę Gryczyńską gr
.9.30 Za + Stanisława Lewandowskiego, Stefanię i Wacława Leduchowskich oraz zm. rodziców Marię i Franciszka Małolepszych
11.00 Za parafian
.11.00 Za + Daniela Szymczaka w 2 r+, Teresę Szymczak w 2 r+
11.00 O Boże bł i opiekę Matki Najśw. Dla macieja w dniu 19 urodzin
.11.00 O dar potomstwa w małżeństwie Moniki i Pawła
.12.30 Za + Mariannę Łuczak gr
.12.30 Za + Piotra Łeduchowskiego gr
.12.30 Za + Józefa Kowalskiego
16.00 Za + Kazimirę, Czesława, Sabinę, Stanisława Łuchniak, Teresę Kowalczyk i Jolantę Krzesińską
.18.00 O Boże bł. dla rodzin Sobczaków, Adamczyków i Miłoszów i Rogaczewskich
18.00 Za + Romana Ciepielewskiego gr

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 R.
7.00 O dar potomstwa w małżeństwie Moniki i Pawła
.7.00 W int rodziny o potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
9.00 Za + Kazimierza w 26 r+
18.00 Dziekczynna za życie i pontyfikat papieża Polaka oraz nawiedzenie Łodzi w 1987 r podczas III piellgrzymki do Ojczyzny
.18.00 Za + Mariannę Łuczak gr
.18.00 Za + Piotra Leduchowskiego gr
.18.00 Za + Mariusza Krenskiego
.18.00 Za + Kazimierę, Teodora, Józefę
.18.00 Za + Romana Ciepielewskiego gr
.18.00 Za + Janinę Gryczyńską gr

WTOREK 19. 05. 2020 R.
.7.00 Za dusze w czyścu cierpiące
.09.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
.9.00 Za + Piotra Leduchowskiego gr
.18.00 Za + Mariannę Łuczak gr
.18.00 Za + Romana Ciepielewskiego gr
.18.00 O dar potomstwa w rodzinie Moniki i Pawła
.18.00 Za + Janinę Gryczyńską gr
.18.00 Za + Mariannę, Józefę , Piotra w kolejna rocznicę śmierci
.18.00 O przemożną opiekę Matki Bożej i św. Antoniego nad rodziną i w intencji P. Bogu wiadomej

ŚRODA 19.05.2020 r
.7.00 Za + Wojciecha Wojtczaka
9.00 Za + Janinę Gryczyńską gr
.18.00 Za + Mariannę Łuczak gr
.18.00 Za + Piotra Leduchowskiego gr
.18.00 Za + Stefanię i Stanisława Sobieckich
.18.00 ZA + Janinę, Stanisława, Henryka Żuber i zm. z rodz. Żuber, Genowefę Baranowską i zm. z rodz. Baranowskich
.18.00 O dar potomstwa w małżeństwie Moniki i Pawła
.18.00 Za + Annę i Ignacego Miksów, Annę i Władysława Lewandowskich

CZWARTEK 21.05.2020 r.
.7.00 O Boże bł., swiatło Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Lucyny Gruszki z okazji urodzin
.7.00 Za + Wojciecha Wojtczaka
.9.00 Za + Piotra Leduchowskiego gr
.18.00 Za + Mariannę Łuczak gr
.18.00 Za + Annę Postek w 21r+
.18.00 Za dusze w czyścu cierpiące
.18.00 O dar potomstwa w małżeństwie Moniki i Pawła
.18.00 Za + Janine Gryczyńską gr
.18.00 Za + Irenę Kucharską

PIĄTEK 22.05.2020
.7.00 Za + Mariannę Łuczak gr
.7.00 Za + Janinę Gryczyńską gr
.9.00 Za + Piotra Leduchowskiego gr
.9.00 O dar potomstwa w rodzinie Moniki i Pawła gr
.18.00 Za + Janinę Gryczyńska gr
.18.00 O uproszenie deszczu

SOBOTA 23.05. 2020 r.
.7.00 Za + Janinę Gryczyńską gr
.7.00 O życie wieczne dla zmarłych cioć i wujów z rodziny
.9.00 Za + Mariannę Łuczak gr
.9.00 Za + Piotra Leduchowskiego gr
.16.30 W int. nowożeńców
.18.00 Za + Janinę Marciniak, Piotra Marciniaka i zm. z rodz. Toporowskich
.18.00 O dar potomstwa w małżeństwie Moniki i Pawła
.18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jakuba w dniu 18 urodzin

Wniebowstąpienie Pańskie 24 maj 2020 r
7.00 Za + Stanisławę i Mariannę
.8.00 Dziękczynna w 90 rocz. urodzin Haliny Kowalewskiej w 70 rocznicę urodzin Haliny Król oraz o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Joanny w dniu imienin
.9.30 Za + Piotra Leduchowskiego gr
9.30 Za + Annę i Adama Małolepszych
11.00 W int. Parafian
.11.00 Za + Piotra Leduchowskiego gr
.11.00 Za + Czesława Lesiaka i zm. z rodziny Lesiaków i Adachów
.12.30 Za + Marię Alinę Żak
.12.30 Za + Janinę Gryczyńską gr
.12.30 O dar potomstwa w małżęństwie Moniki i Pawła
16.00 Za + Marianne Łuczak gr
.18.00 Za + Danutę Łobanowską, Marię Wiśniewską