Ochrona danych osobowych

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r. kancelaria parafialna nie udziela żadnych informacji ani nie wystawia zaświadczeń osobom trzecim (typu babcia, mama, chrzestna) chyba, że petent posiada stosowne upoważnienie od osoby na temat, której chce otrzymać informacje.


Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie:

Dyżur kancelaryjny

(20 – 25 maja 2024 r.)

  10.00-12.00 16.00-18.00
poniedziałek o. Andrzej o. Mirosław
wtorek o. Andrzej o. Andrzej
środa o. Mirosław o. Mirosław
czwartek o. Mirosław o. Andrzej
piątek o. Mirosław o. Mirosław
sobota o. Andrzej o. Andrzej

porady duszpasterskie. zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej, przyjmowanie na wypominki, zamawianie intencji Mszy św., W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy: wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św., realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem. Ze względu na różne przyczyny może nastąpić doraźna zmiana kancelarzysty.