II Niedziela Wielkiego Postu 17 marzec 2019 r
7.00 W int. Pauliny i Zbigniewa
8.00 Za + Henrykę Bajerską w 2 r+
9.30 Za +Józefa Błaszczyka w dniu imienin
9.30 Za + Janinę Gajewską gr
9.30 Za + Mieczysława Kopytek(m) w 22 r+
11.00 W int. parafian
11.00 Dziekując Panu Bogu za przeżyte 80 lat Józefy Pilarczyk prośba do Boga o dalszż opiekę i zdrowie
11.00 Za + Longinę Dynek oraz Janinę i Józefa Ortel
11.00 Za + Jacka i Jana Steglińskich w 11 r+
12.30 Za + Henryka i Zbigniewa Rulka i zm. z rodz. Ramflów
12.30 Za + Genowefę, Antoniego, Krystynę, Józefa Cieślak i dziadków
16.00 Za + Jolantę Rzepecka gr
18.00 Za + Zygmunta Solarskiego

PONIEDZIAŁEK 18.03.2019 R.
7.00 Za + Jolantę Rzepecką gr
7.00 Za + janine Gajewską gr
9.00 W int. Pauliny i Zbigniewa
18.00 Za + Wande Andrzejczak gr
18.00 Za +Józefa Rosłonek w 3 r+ (m)
18.00 Za kochanych rodziców i dzisdków Janine w 4 r+ i Zygmunta Wieliczkiewicz, Józefę i Romana Kazmierczak
18.00 Za +Helene Błaszczyk w 1 r+
18.00 Za + Dawida Antczaka
WTOREK 19. 03. 2019 R.
7.00 Za +Janine Gajewską gr
7.00 W int. Pauliny i Zbigniewa
9.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
9.00 Za + Jolantę Rzepecką gr
9.00 Za + Wandę Andrzejczak gr
18.00 Za + Józefa Staniaszko o dar życia wiecznego
18.00 O bł. Boże i dary Ducha św. dla Damiana z racji urodzin
18.00 Za + Józefa Tomaszewskiego
18.00 Za +Józefę,Józefa, Czesława,Stanisława, Józefa Złotochę
18.00
ŚRODA 20.03.2019 r
7.00 W int. Pauliny i Zbigniewa
7.00 Za + Bronisława Puchalskiego, jadwige i Franciszka Kostrubiec
9.00 Za + Agnieszkę Smardzewską – Czekaj
16.00 Za + Wandę Andrzejczak gr
16.00 Za + Jolantę Rzepecka gr
18.00 W int. Grzegorza i Cezarego z podziękowaniem za przezyte lata z prosbą o dalsze Boże bł.
18.00 Za + Honoratę Bielecką w 6 r+
18.00 Za + Irenę, Józefa Gieroń
CZWARTEK 21.03.2019 r.
7.00 Za + Jolantę Rzepecka gr
9.00 W int. Pauliny i Zbigniewa
18.00 Za + Wandę Andrzejczak gr
18.00 Za + Józefa, Stanisława, Małgorzatę, Piotra Kowalskich
18.00 Za + Helenę Szałkiewicz w 4 r+ – int. od wnuka Michała z rodziną
18.00 O zdrowie dla Roberta
18.00 O pomoc Bożą i opiekę Mayi dla mariusza w Bogu wiadomej sprawie
PIĄTEK 22.03.2019 r.
7.00 W int. Pauliny i Zbigniewa
9.00 Za + Jolantę Rzepecką gr
18.00 Za + Wandę Andrzejczak
18.00 Za + Marię Wójcik w 1 r+
18.00 Za + Agnieszkę Smardzewska – Czekaj
SOBOTA 23.03.2019 r.
7.00 W int. Pauliny i Zbigniewa
9.00 Za + Jolantę Rzepecką gr
18.00 Za + Wandę Andrzejczak gr
18.00 Za + Pawła Bielskiego
18.00 Za + Helene Kacprzak w 7 r+, Władysława Kacprzaka oraz zm. z rodz. Kacprzaków, Kazimierza, Zofię, Janusza Lipińskich
18.00 Za + Władysława Czaję
18.00 Za + Macieja Małachowskiego w 13 r+ i zm. z rodziny Małachowskich i Tomczyków

INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. ANTONIEGO Z PADWY I ŚW. JANA CHRZCICIELA
III Niedziela Wielkiego Postu 24 marzec 2019 r.
7.00 W int. Pauliny i Zbigniewa
8.00 Za + Olgę w r + i Mieczysława Fałdygów
9.30 Za + Józefe i Jana Soleckich, Leokadię i Edwarda Dymińskich, Marka Dymińskiego
9.30 Za +Mariana Rzońcę
11.00 Za parafian
11.00 Za + Jolantę Rzepecką gr
11.00 Za + Bronisława i Świętosława Podgórskich, Eleonorę Bromirską, Jana i Czesława Kłys, Kazimierza Trybułę, Anastazję, Antoninę i Franciszka Wiercioch
12.30 Za +rodziców, dziadków i pradziadków Eugenię i Ryszarda Grzybowskich oraz Lucynę i Bronisława Gruszczyńskich
12.30 Za +Zdzisława Wstawskiego i Kazimierę Wstawską, oraz Otylię Banasiak
16.00 Za +Wandę Andrzejczak gr
16.00 Za + Teresę Przechodzeń i zm. z rodz. Przechodzeń
18.00 Za + Włodzimierza, Jana, Michalinę Florczak