INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. ANTONIEGO Z PADWY I ŚW. JANA CHRZCICIELA

 

PONIEDZIAŁEK 14.08.2017 
7.00 Za + Stanisława Dziedzielę
9.00 Za + Wiesłąwę Janiszewską
15.00 W int. nowożeńców
17.00 W int. nowożeńców
18.00 Za +Marię Walczewską, Teodozję i Aleksandra Raj

WTOREK Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpień 2017 
7.00 O zdrowie ,Boże bł. dla Marii Kurek
8.00 Za +Stanisława Dziedzielę gr
9.30 Za + Mariannę, Rozalię,Ignacego Batolik, Mariannę, Mariana,Stefana Toporowskich, Piotra Malesa i Lucynę Fagasiewicz
11.00 W int. parafian
11.00 W int. działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Łagiewniki
11.00 Podz. P. Bogu za 5 lat małż. Patycji i Konrada i 36 r. ślubu Krystyny i Waldemara z prośba o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata wspólnego życia
12.30 Za + Marię i Franciszka Leduchowskich
16.00 Za + Kazimierza Rudzińskiego i jego rodziców i teściów, Barbarę Kopania jej rodziców i teściów
18.00 O potrzebne łaski i bł. Boże dla Anny i Krzysztofa w 19 r . slubu
18.00 Za+ Wiesławę Janiszewską gr

ŚRODA 16.08. 2017
7.00 Za + Julię i Eugeniusza, Irenę i Stanisława
9.00 Za + rodziców: Romana i Mariannę Walczak
9.00 Za + Pelagię Prancuk, Stanisława,Sławomira i Barbarę

CZWARTEK 17.08.2017 
7.00 Podz. Za 18lat małżeństwa Moniki i Romana z prośba o dalsze bł. Boże dla nich oraz dla córki Alicji
9.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Piotra Grzegorczyka
18,00 Za + Wiesławę Janiszewską gr
18.00 Za + Stanisława Dziedzielę gr
18.00 Za + Edwarda Sadzaka

PIĄTEK 18.08.2017 
7.00 O Boże bł. dla Anny i Mieczysława Wojciechowskich i ich rodzin
9.00 Za + Jadwige Perkowską w 3 r+
18.00 Za + Wiesławę Janiszewska gr
18.00 Za + Stanisława Dziedziele gr
18.00

SOBOTA 19.08.2017 
7.00 Za +Stanisława Dziedziele gr
9.00 Za + Wiesławę Janiszewską gr
16.00 W int. nowożeńcow
17.00 W int. nowożeńcow
18.00 O uwolnienie od narkotyków

XX Niedziela Zwykła 20 sierpień 2017 
7.00 Za + Władysława, Mariannę, Stefana z rodz. Paradowskich, Jędrzejczaków
8.00 Za + Daniele Steglińską w 3 r+, Ignacego Steglińskiego w 8 r+
9.30 Za + Krysrynę Olcką
11.00 W int. parafian
11.00 – Dziękczynna za 45 lat małżeństwa Danuty i Andrzeja Dudków z prosbą o Bożą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski
11.00 Za + Stanisława Dziedzielę gr
12.30 Za + Dziekczynna w 15 rocz. S. Małżeństwa Pawła i Agieszki i dla ich syna Bartosza
12.30 Za + Jana Jabłońskiego, Stanisławy Kierbal, Tadeusza i Zofię Wojciechowskich
16.00 Za + Ireneusza Beniaka w1 r+
18.00 Za + Wiesławę Janiszewską gr