INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. ANTONIEGO Z PADWY I ŚW. JANA CHRZCICIELA
IV Niedziela Wielkiego Postu 11 marzec 2018 r.
7.00 O uwolnienie z nałogu dla Marzeny oraz o Boże bł. i potrzebne łaski dla niej , jej dzieci i wnuków
8.00 Za + Henryka Skrobisza gr
9.30 Za +Leokadię, Jana , Adama Dobrysiak
11.00 W int. Parafian
11.00 Za + Józefa Jabłońskiego w 68 r+ i zm. z rodziny
11.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
12.30 O Boże bł. dla Wspólnoty FZŚ, o nowe powołania zakonne i kapłańskie
12.30 Za + Jadwigę Pabiańczyk w 16 r+
15.00
16.00 Za + Elżbietę Królak, Lucjana Wardzińskiego z rodzicami i teściami
18.00 Za +Jadwigę i Grzegorza Bugaj
PONIEDZIAŁEK 12.03.2018R.
7.00 Za + Henryka Skrobisza gr
7.00
9.00 Za + zm. w czyścu cierpiących
9.00 W 50 rocz. urodzin Renaty o bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie
18.00 Za + Józefa Latochę w 7 m-cy po śm., oraz zm. ojcówi braci , którzy pracowali w Sanktuarium
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Za + Franciszka Wróbla w 27 r+, Mariannę Wróbel
18.00 Za + Krystynę Białecką i Aniele Ostrowską
18.00 Za + Zdzisława Jurka – int. od najbliższych sąsiadów
18.00 O zdrowie Ewy i Boża opiekę dla niej
WTOREK 13.03.2018 R.
7.00 Za zm. w czyścu cierpiących
7.00 Za + Barbarę Gabryelska – Felczerek w 2 r+
9.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
9.00 Za + Henryka Skrobisza gr
9.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Msza św. składkowa
ŚRODA 14.03 2018 r
7.00 Za + Henryka Skrobisza gr
9.00 Za zm. w czyścu cierpiących
9.00 Dziękczynna w int. dzieci wnucząt
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Za + zm. z rodz. Romaniuków Edwarda, Marię, Piotra, Kazimierza ,Rozalię i Bronisława
18.00 Za + Marianne Rosiak w 1 r+, Władysława i Tomasza Rosiaków
18.00 Za + Jadwigę i Kazimierza Stawianych
18.00 Za + Janinę Nockowską, Józefa Nockowskiego
CZWARTEK 15.03.2018 r.
7.00 Za + Henryka Skrobisza gr
9.00 Za + zm. w czyścu cierpiących
9.00 Za + Jadigę, Krystynę , Zofię
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Za + Longinę Dynek, Janine i Józefa Ortel
18.00 W int. Bogu wiadomej
18.00 Za + Stanisława Wróbla w 9 r+
18.00 Za + Leona Śnieg w dniu urodzin i imienin
PIĄTEK 16.03.2018 R.
7.00 Za dusze w czyścu cierpiące
9.00 Za + Bożee, Stanisława, Felicję i rodziców,Pawła
9.00 Za zm. z rodzin: Małek, obiech, Szumczyk, Kowalczyk, Skroma
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka
18.00 Za + Henryka Skrobisza gr
18.00 Za + Zygmunta Solarskiego w 10 r+
18.00 Za + Janusza Klimczaka w 5 r+
18.00 Za + Zdzisława Jędrzejczaka w 1 r+
SOBOTA 17.03.2018 r.
7.00 Za zm. w czyścu cierpiących
9.00 Za + Henyka Skrobisza gr
11.00 W int. nowoochrzczonych
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Za +Włodzimierza, Jana i Michaline Florczak
18.00 Dziekcz. Za 70 lat zycia Barbary Kubiak z prośba o Boże bł., zdrowie i opieke Matki Bożej
18.00 Za + Włodzimierza Różyckiego w 9 r+
18.00 Za + Józefa Złotochę
18.00 O zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Igora Lichockiego

INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. ANTONIEGO Z PADWY I ŚW. JANA CHRZCICIELA
V Niedziela Wielkiego Postu 18 marzec 2018 r.
7.00 Za + Mirosława w 23 r+ jego śmierci, Lucynę i Stanisława Rogutów
8.00 Za +Henryka Skrobisza gr
9.30 Za + Genowefe, Antoniego,Krystynę i Józefa Cieślak i dziadków
11.00 W int. Parafian
11.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
11.00 Podz. Za opiekę Bogu za 82 lat życia dla Genowefy z prośbą o dalsza opiekę dla Jubilatki i całej rodziny
11.00 Za + Henryke Bajerską w 1r+
12.30 Za +Jarosława Misiaka w r+
12.30 Za + Ryszarda Mendygrał, Zofię i Stanisława Mendygrał
16.00 Za + Henryka i Zbigniewa Rurka i cała rodzinę Ramflów
18.00 Za + Józefę i Józefa Kotus oraz zm.. z rodziny Kotus
PONIEDZIAŁEK 19.03.2018 R.
7.00 Za zm. w czyścu cierpiących
9.00 Za + Henryka Skrobisza gr
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 O Boże bł., potrzebne łaski i wstaw. św. Józefa dla Magdy, Liszka i Michała
18.00 Za + Józefa Tomaszewskiego
18.00 Za + Janinę w 3 r+ i Zygmunta Wieliczkiewicz i ich rodziców
18.00 Za + Szymona, Halinę i Józefa Kuczyńskich
18.00 Za + Mariannę i Feliksa Wojtczaków
WTOREK 20.03.2018 R.
7.00 Za + Henryka Skrobisza gr
9.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
9.00 Za + zm. w czyścu cierpiącyh
9.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Msza św. składkowa
ŚRODA 21.03.2018 r
7.00 Za + Henryka Skrobisza gr
9.00 Za zm. w czyścu cierpiących
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Za +Zygmunta Kunickiego
18.00 Za + Mariusza Muchę
18.00 Za + Reginę i Antoniego Ratajczyka
18.00 Za + Marię Mróz
18.00 Za + jana, Janinę Włodarczyk i Józefa Jaska
CZWARTEK 22.03.2018 r.
7.00 Za zm. w czyścu cierpiących
9.00 O zdrowie i bł. Boże dla Anny
18.00 Msza św. z modlitwa o uzdrowienia
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Za + Henryka Skrobisza gr
18.00 Za + Ninę Gocławską w 9 r+
18.00 Za + Zdzisława Jurek
18.00 Dziekczynno błagalna z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski, zdrowie dla Anny z okazji 60 urodzin
PIĄTEK – 23.03.2018 r
7.00 zm. w czyścu cierpiących
9.00 O interwencję Boża w życiu Agaty, Boże bł. i potrzebne łaski i opiekę Matki Bozej dla Agaty
9.00 Za + jana Dutkiewicza w 3 r+ ,za rodzicow i teściów
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Za + Władysława Czaję
18.00 Za + Zofie i Tadeusza Machlańskich
18.00 Za + Macieja Małachowskiego w 12 r+ oraz za zm. z rodz. Małachowskich i Tomczyków
18.00 Za +Marie i Jerzego Mróz
18.00 Za + Bożene Ciesielską
SOBOTA 24.03.2018 r.
7.00 Dziękcz. Za męża Józefa i cała rodzine i podziekowanie św. Józefowi za wszelkie dobro od Niego otrzymane
9.00 Za + Annę Kostusiak w 3 r+ i zm. rodziców Jaśkiewicz i Kostusiak
18.00 Za + Andrzeja Jóżwiaka gr
18.00 Za +Helenę Kacprzak w 6 r+, Władysława Kacprzaka i zm. z rodz. Kacprzaków, Kazimierza Lipińskiego – int. od dzieci
18.00 Za + Bogusława Soszyńskiego – int. od Stowarzyszenia Zielona Szkoła
18.00 O zdrowie i Boże bł. dla rodziny
18.00 O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Eweliny
Spowidż g. 18.00
INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. ANTONIEGO Z PADWY I ŚW. JANA CHRZCICIELA
Niedziela Palmowa 25 marzec 2018 r.
7.00 Za + Ewę, Władysławę,Genowefę,Jana, Józefa, Stanisława, Piotra Chmurskich, Marię i Romana Zawadzkich
8.00 Za + Genowefę,Stefana, kazimierza Plichta, Jadwigę Tylak, Zdzisława Kaczmarka
9.30 Za +Magdalenę Walisiak – int. od rodziców i sióstr
11.00 W int. Parafian
11.00 Za + Jandrzeja Jóżwiaka gr
11.00 Za + Władysłąwa Korlińskiego
12.30 Za + Roberta, Władys ława Bieleckich, Zenobię, Jana Lipińskich, Weronikę, jana Trocha
12.30 Za + rodziców, dziadków i pradziadków Eugenię i Ryszarda Grzybowskich, Lucynę i Bronisława Gruszczyńskich
14.00 W int. nowoochrzczonych
16.00 Za +Wiesława Skoczylas w 7 r+, Zofię Błaszczyńską w 30 r+, Zygmunta Błaszczyńskiego w 45 r+
18.00 Za +Marię i Władysława Dynek