12 listopad 2018 r. Poniedziałek

Godz. Intencja  
7.00 O szczęśliwy przebieg badań lekarskich dla Barbary i Henryka oraz Boże błog. dla nich
7.00 + Helenę Widak- greg.
9.00 + Zenona Majchrzaka- greg.
18.00 + Za zmarłych poleconych w wypominkach
18.00 O umocnieni miłości małż. Katarzyny i Mateusza- od uczest. Mszy ślubnej
18.00 W int. Piotra Adamczyka- o Boże błog, dary Ducha św, zdrowie, wytrwałość i potrzebne łaski w szczytnej służbie Ojczyźnie i ludziom
18.00 +Witolda Kubiaka, Jana Amsolika, Mariannę Lipińską, Irenę i Henryka Śledzińskich; Zofię i Franciszka Kubiaków
18.00 + Mariannę, Mieczysława, Stanisława i Tomasza Dutków

13 listopad 2018 r. Wtorek

Godz. Intencja  
7.00 + Helenę Widak- greg.
7.00 + Za zmarłych krewnych
9.00 W intencjach czcicieli św. Antoniego
9.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, Boże błog, i wstaw. Św. Antoniego dla Sylwii, Zofii i Grażyny
9.00 + Zenona Majchrzaka- greg.
   
18.00 Składkowa
18.00 + Za zmarłych poleconych w wypominkach