PONIEDZIAŁEK 30.04.2018 R.
7.00 Za + Annę Malczewską gr
7.00 Za + S. Grażynę Dabrowską gr
9.00 O Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Hani Kling z okazji 2 urodzin
10.00 pogrzeb
18.00 Za + Annę Kurczyńską gr
18.00 Za + Irenę Smulską gr
18.00 O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże , opieke Matki Bozej dla Karola z okazji 15 rocz. urodzin
18.00 Dziekczynno – błagalna w intencji Beaty, Jacka i Mateusza
18.00 Za + Józefa Sędziaka
WTOREK 01. 05. 2018 R.
7.00 Za + Mariannę Jana Rajchut
7.00 Za + S. Grażynę Dąbrowską
7.00 W int. Panu Bogu wiadomej
9.00 Jubileusz 50 lecia Kapłaństwa
9.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
9.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
16.30 W int. nowożeńców
18.00 Msza św. składkowa
ŚRODA 02.05.2018 r
7.00 W int. Wspólnoty klasztornej
7.00 Za + S. Grażynę Dąbrowską gr
9.00 Za + Mariannę i Jana Rajchut
16.30 W int. nowożeńców
18.00 Za +Czesławę Czechowicz gr
18.00 Za +Zofię i Władysława Szubielaków, Katarzynę i Stefana Wypychów
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne
18.00 Za + Adama w 17 r+ i Zenonę Rzeżawskich
18.00 Za + Kasię Kucharską w 2r+
CZWARTEK 03.05.2018 r.
7.00 Za + S. Grażynę Dabrowską gr
8.00 Za + Stanisława Zalewskiego i jego rodziców
9.30 Za + Teresę i Józefa Adamus,Juliusza Brzezińskiego, dziadków Filipiaków, Adamusów, Niewiadomskich i m. z rodzin
11.00 Za Ojczyznę
11.00 Za + Juliannę, Antoninę, Halinę, Zygmunta i Jana Pawlaków
11.00
12.30 Za + Kazimierę i Tadeusza w r+ Placek,Marka Placek, Annę i Józefa Placek, Zofię i Jana Polińskich
12.30 Za + Mariannę i Jana Rajchut
16.00 Za + Kazimierza Bisagę w 14 r+, Kazimierza Grzybowskiego
18.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
PIĄTEK – 04 .05.2018 r
7.00 Za + S. Grazynę Dabrowską gr
9.00 Za + Mariannę i Jana Rajchut
18.00 Za + Zenona Zgądek, Jacka Szyposzyńskiego,Marię i Władysława Gabryelczyk
18.00 Za zm. poleconych w wypominkach
18.00 Wynagradzająca NSPJ za grzechy świata i osobiste
18.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
18.00 Za+ andrzeja Kota
18.00 O uzdrowienie duchowe i nawrócenie córki
SOBOTA 05.05.2018 r.
7.00 Za + Mariannę i Jana Rajchut
9.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
11.00 W int. nowoochrzczonych
12.15 W 1 rocznice urodzin Aurelii Kresińskiej z prosbą o Boże bł. i opieke Anioła Stróża
18.00 Za + Wojciecha raj w 2 r+
18.00 Za + Sabinę, Jerzego, Lecha Wacławskich,Janinę, Stanisława Grodzkich
18.00 Za + Adama Wawrzyniaka w 16 r+, Cecylię Wawrzyniak

INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. ANTONIEGO Z PADWY I ŚW. JANA CHRZCICIELA
VI Niedziela Wielkanocna 06 maj 2018 r.
7.00 O owolnienie z nałogu dla Marzeny oraz o Boże bł. i potrzebne łaski dla niej , jej dzieci i wnuków
8.00 Za +Czesławę Czechowicz gr
9.30 Za +Stanisława Lewandowskiego
9.30 Za + Annę, Stefana i Stanisława i zm. z ich rodzin
11.00 W int. Parafian
11.00 Za + Stanisława Podgórskiego
11.00 Za + O. Jeremiego Walasika w 12 r+ – int. od wspólnoty klasztornej
12.30 Za + Marianne i Jana Rajchut
12.30 Za +Kazimierę, Czesława, Sabinę, Stanisława Łuchniak, Teresę Kowalczyk,Jolantę Krzesińską
14.00 KŻR
16.00 Za +Jerzego Matysiaka w 5 r+
18.00 Za +Marzene Nowak w 3 r+

PONIEDZIAŁEK 07.05.2018 R.
7.00 Za zm. Braci , Siostry,Rodziców, Krewnych, Dobrodziejów N.Z.
7.00 Za + Radosława
9.00 Za + Janusza Olechowskiego w 1 r+
18.00 Za + Marianne i Jana Rajchut
18.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
18.00 Za + Stanisława Bieleckiego i jego rodziców
18.00 Za + Zygmunta Kunickiego, Wiktorię i Leona Mrowińskich
19.00 W int. Wspólnoty św. jana Chrzciciela
WTOREK 08. 05.2018 R.
7.00 Za + Mariannę i Jana Rajchut
7.00
9.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
9.00 Za + Stanisławę Kaletę
9.00 Za + Stanisława Sobkiewicza, Stanisławe Potrykowską
9.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
18.00 Msza św. składkowa
ŚRODA 9.05 2018 r
7.00
7.00
9.00 Za + Mariannę i Jana Rajchut
18.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
18.00 Za + Stanisława i Wandę Marcinkowskich, Stanisława i Mariannę Stopczyków
18.00 Za + Roberta Kielaera w 2 r+
18.00 Za + Lucynę Świtała w 1 r+
18.00 W int. Marka
CZWARTEK 10. 05.2018 r.
7.00
7.00
9.00 Za + Mariannę i Jana Rajchut
18.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
18.00 Za + Zdzisławę – Weronikę Majda w 6 r+
PIĄTEK 11.05.2018 R.
7.00 Za + Mariana Potakowskiego, Anielę i Bronisława Olczaka
7.00
9.00 Za + Mariannę i Jana Rajchut
18.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
18.00 Za + Krystynę Wardzyńską w 2 r +
18.00 Za + Mariana Zielińskiego w 5 r+, Bogumiłę, Stefana i Annę Kurczewskich
SOBOTA 12.05.2018 r.
7.00 Za + Mariannę i Jana Rajchut
Za + S. Grażynę Dąbrowską gr
9.00 Za + Józefa Latochę w 9 m-cy po śmierci
9.00 O Boże bl. Potrzebne łaski dla Katarzyny z okazji 18 tych urodzin
18.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
18.00 O Boże bł. potrzebne łaski dla Mai, Mateusza i Macieja
18.00 Za + Stanisławę, Henryka i Aleksandra Marciniaków
18.00 O zdrowie , potrzebne łaski,opiekę Matki Bożej dla Dominika – int. od rodziny i przyjaciół

INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. ANTONIEGO Z PADWY I ŚW. JANA CHRZCICIELA
Wniebowstapienie Pańskie 13 maj 2018 r
7.00 Za +Zofię i Kazimierza Fibak
8.00 Za + Czesławę Czechowicz gr
9.30 Za +Czesłąwa Lesiaka i zm. z rodz. Lesiaków i Adachów
9.30 O Boże bł. i potrzebne łaski płynące z Miłosierdzia Bożego dla Juliana Brzezińskiego z okazji 2 urodzin i potrzebne łaski dla jego rodziców Magdaleny i Daniela
11.00 I Komunia św.
11.00
12.30 Z okazji imienin Moniki o zjednoczenie serca z sercem pana Jezusa
12.30 Za+ Mariannę i Jana Rajchut
15.00 Za + Zygmunta Wawszczaka
16.00 Za + Zdzisława Walczaka w 6 r+, Ludwika i Antoninę Młodeckich
16.00 Za + Edwarda Bour
18.00 Za + Stanisława Wróbla z okazji imienin i jego rodziców