XXXII Niedziela Zwykła
10 listopada 2019 r.
7.00 Za + Przemysława Krupińskiego gr
8.00 Za + Władysława Świderskiego, Tadeusza Witczaka, Zenonę Nowak , zm. z rodz. Nowaków
9.30 Za + Zygmunta Jędrzejczaka w 10 r+ oraz za rodziców Jadwigę i Kazimierza Jędrzejczaków i Jana Niewiadomskiego
.9.30 Za + Marię Galant gr
.11.00 W int. Parafian
.11.00 Za Ojczyznę
11.00 Za + Emilię i Leona Chylińskich,zmarłe ich dzieci, zm. rodziców i teściów, Mariusza i Kazimierza Milczarek
.11.00 Za zm. poleconych w wypominkach
.12.30 Za + Zbigniewa Walaka w 15 r+, Wojciecha Kosmę w r +
12.30 O łaskę wiecznego zbawienia dla braci i sióstr ze wspólnoty miejscowej FZŚ
16.00 Za +Edmunda Kowalczyka gr
18.00 Za +Halinę Rosińska- Mastalerz w 10 r+

PONIEDZIAŁEK 11.11.2019 R.
7.00 Za + Ks. Norberta Ruckiego i S. Kingę
.7.00 Za + Zdzisława Nawrockiego w 28 r+ i Jerzego Nawrockiego
.9.00 Za + Edwarda Pilarczyka w 12 r+
.11.00 W int. Ojczyzny
EX Za + zm. poleconych w wypominkach
18.00 Za + Edmunda Kowalczyka gr
18.00 Za + Marię Galant gr
18.00 Za + Przemysława Krupińskiego gr
18.00 Za +Natalię i Zygmunta Ślebockich
.18.00 Za + Witolda Kubiaka, Irenę Śledzińską, Henryka Śledzińsiego, Mariannę Lipińską
.18.00 Za + Annę i Stefana Rogozińskich, Leonarde i Ryszarda Rubaj, Danutę Szykulską
Chełmy

WTOREK 12. 11.2019 R.
.7.00 Za + Helenę, Jana i Wiesławę
9.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
.9.00 Za + Edmunda Kowalczyka gr
.18.00 Za + zm. poleconych w wypominkach
.18.00 Za + Jacka Kowalskiego, Zygmunta Misztak, Leokadie Włodarczyk, Stanisławę i Józefa Baryła
.18.00 Za + Rafała Prajs
.18.00 Dziekcz. Za szczęśliwą operację z prośba do dobrego Boga o dalszą opiekę dla Marii
.18.00 Za + Marie Galant gr
.18.00 Za + Przemysława Krupińskiego gr

ŚRODA 13.11. 2019 r
7.00
9.00 Za + Edmunda Kowalczyka gr
18.00 Za + Marię Galant gr
18.00 Za + Przemysława Krupińskiego gr
.18.00 Za + Alinę Sarnowską
.18.00 Za +Dionizego Witkowskiego w 2 r+
.18.00 Za + Edwarda Olesinkiewicza
.18.00 Za zm. poleconych w wypominkach

CZWARTEK 14. 11.2019 r.
7.00
9.00 Za +Edmunda Kowalczyka gr
.9.00 Za +Zenobiusza Gauczyńskiego oraz za zm. z rodziny
18.00 Za + Marie Galant gr
18.00 Za + Przemysława Krupińskiego gr
.18.00 O uwolnienie z nałogu aklohlizmu i powrót do Boga dla Adriana
18.00 Za zm. poleconych w wypomiknkach
.18.00 Za + tanisławę i Stanisława Bogusiaków
18.00

PIĄTEK 15.11.2019 R.
7.00
.9.00 Za + Kamilę i Stefana Piątkowskich, Jana Popławskiego
.18.00 Za zm. poleconych w wypominkach
18.00 Za + Edmunda Kowalczyka gr
18.00 Za + Marię Galant gr
18.00 Za + Przemysława Krupińskiego gr
18.00 O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Mai, Tosi, Tomka i Moniki Gwóżdż
18.00 Za + Stanisławę i Stanisława Karpiuk, Anne i Eugeniusza Maliszewskich

SOBOTA 16.11.2019 r.
.7.00 Za + Janine Jędrzejczak w 3 r+
.9.00 Za + Przemysława Krupińskiego gr
.11.00 W int. nowoochrzczonych
.17.00 W int. nowożeńców
.18.00 Za + Edmunda Kowalczyka gr
18.00 Za + Marię Galant gr
.18.00 Za + Macieja Sztombke
.18.00 Za + Helenę , Stefana i Ryszarda Wesołowskich, Józefa i Stanisławę Rodzoch
.18.00 Za zm. poleconych w wypominkach

XXXIII Niedziela Zwykła 17 listopad 2019 r
7.00 Za + Józefa Grochowskiego w 11r + i zm. z rodz. Grochowskich i karpich
8.00 Za + Przemysława Krupińskiego gr
.9.30 Za + Aleksandrę Jędrzejczak – int. od KŻR z Łagiewniki Stare
9.30 Za + Tadeusza Kucińskiego, Helene i Wawrzyńca Kucińskich
.9.30 Za + Mariana Gajewskiego
11.00 W int. Parafian
.11.00 Za + Marię, Józefa, Zenona i Katarzynę Filipskich, Bronisławę Szostak, Juliana Filipskiego
.11.00 Za +Zygmunta kadłubowskiego w 1 r+, Mariana Jabłońskiego w 9 r+
.11.00 Za zm. poleconych w wypominkach
.12.30 Za + Barbarę Kopania, Kazimierza Rudzińskiego, Jolantę Płoszajską
.12.30 Za + Marię Galant gr
.12.30 Za + Barbarę Karolak
16.00 Za + Edmunda Kowalczyka gr
18.00 Za + zm. z rodz. Antczaków i Sadzińskich