VII Niedziela Zwykła 23 luty 2020 r
7.00 Dziekczynna za otrzymane łaski z prośba o Boże bł., o dalszą opiekę NMP i św. Antoniegoa dla całej rodziny Andrzeja i Katarzyny Góreckich
8.00 Za + Józefe i Czesława Pilarz – kolejna rocz +
.9.30 Za + Alojzego i Henrykę Bogdańskich i zm. z rodziny, Stefana i Alinę Derendowskich i zm. z rodziny
9.30 Za + Mariannę i Józefa Pawlak
11.00 W int. Parafian
.11.00 Za + Włodzimierza Różyckiego w 11 r+, Józefa Urbańskiego w 2 r+ i Honoratę Urbańską
.11.00 Dziękczynna za 1 rok życia Natalii Hajtys z prośba o Boże bł. dla niej , jej rodziców i opieke Bożą dla jej chrzestnych
.12.30 Za + Krystynę Grobelną gr
.16.00 O Boże bł. w podz. Za wszystkie łaski w rocznicę urodzin Aleksandra
18.00 Za + Kazimierza Rzeżniczaka w 1 r+, Agnieszkę Rzeżniczak, Magdalenę Lenart
18.00 Za + Krystynę Piotrowską w 10 r+ i zm. z rodz. Piotrowskich

PONIEDZIAŁEK 24.02.2020 R.
7.00 Za + Krystynę Grobelną gr
.7.00 Za + Jadwigę, Franciszka Kostrubiec, Helenę i Bronisława Puchalskich
9.00 Za + Tadeusza, Ryszarda, Andrzeja Rzechłowskiego oraz za rodziców Świstaków i Rychłowskich
.18.00 Dziekczynna za 60 lat kapłaństwa o. Kordiana Orzechowskiego z prośba o zdrowie i potrzebne łaski
.18.00 Za + Mieczysłąwa w 10 r+ i Krystynę Lechańskich
.18.00 Za + Kazimierza , Mariannę, Jana , Zenona Rudzińskich
.18.00 O zdrowie i Boże bł. dla Henryka Niechwiejczyka z okazji urodzin

WTOREK 25. 02. 2020 R.
.7.00 Za + Krystynę Grobelną gr
.09.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
.18.00 Dziękczynna za 60 lat kapłaństwa o. Kordiana Orzechowskiego z prośba o dalsze łaski i Boże bł.
.18.00 Za + Sylwana Mosieniaka w 1 r+

ŚRODA Popielcową 26.02.2020 r
7.00 Za + Krystynę Grobelną gr
9.00
.16.00 Za + Janinę Dworowską
18.00 Za + Jadwigę Strzopę w 8 r+
18.00 Za + Marianne, Piotra Dionizego Stepniaków, Mariannę, Andrzeja Matysiaków i dziadków Stepniaków
18.00 Za + Marie Cebulę w 10 r+, Helene Witkowską

CZWARTEK 27.02.2020 r.
7.00 Za + Krystynę Grobelną gr
9.00 O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne
18.00 Msza z modlitwa o uzdrowienie
18.00 Za + Annę, Stefana, Ewę i Józefa Wojtczak
.18.00 O łaskę uzdrowienia duchowego , łaske przebaczenia oraz dary Ducha św. dla Natalii
.18.00 Za + Bolesława Jurczyk,Józefę, Lucjana, Stanisława, Haline , Teodora

PIĄTEK 28.02.2020
7.00 Za + Krystynę Grobelną gr
.09.00
18.00 Za + Barbare i Zygmunta Wróbel, Stanisławę Kacprzak
.18.00 Za +Magdalene Walisiak, Cecylię Jasińską
18.00 Za + Genowefę Krysińską
.18.00 Za + Janusza, Janinę, Jarosława i Jacka Wiankowskich
.18.00 Za + Marcelego Zysk, Antoninę i Leona Jurek

SOBOTA 29.02.2020 r.
7.00 Za + Krystynę Grobelną gr
.9.00 Za + Wiesława Walesek – int. od rodz. Adamskich
.18.00 O beatyfikacje o. Wenantego Katarzyńca
.18.00 Za + Zbigniewa Skwarka w 8 r+
.18.00
.18.00 Za + Tadeusza Słoczyńskiego
.18.00 Za + Stanisława, Mariana, Janinę, Joannę, Kazimierza Sulejewskich, Aleksandra Stępnia, Weronike Krynicką, Józefa Łaszniewskiego, Helene i Franciszka Grabowskich

I Niedziela Wielkiego Postu
01 marzec 2020 r
7.00 Za + Krystynę Kołodziejczak, Natalię i Helenę Leduchowskie
.8.00 Za + Genowefę, Antoniego, Krystynę i Józefa Cieślaków i zm. dziadków
.9.30 KŻR
.9.30 Za + Albina w r+, Annę, Renatę, Sławomira i Barbarę
.11.00 W int. Parafian
.11.00 Za + Bronisława i Helenę w 1 r+ Wojtczaków
.11.00 Za + Jana Pawlaka, Edwarda Maciejka w 1 r+
.12.30 Za + Krystynę Grobelną gr
12.30 Za + Jolantę Rzepecką gr
.12.30 Za + Stanisława Pawlaka w 3 r+ – o łaskę życia wiecznego
16.00 Za + Stefana Ciesielskiego gr
.18.00 Za + Oksanę Krawczenko gr