19 styczeń 2020 r. 2 Niedziela Zwykła

7.00 Za + Władysława (m) gr
8.00 Za + Jana Świerczyńskiego, Janinę, Władysława, Aleksandra Zajdel
9.30 Za + Stanisławę i Kazimierza Kaleta
.9.30 Za + Adama i Annę Małoleszych
11.00 W int. parafian
11.00 Za + Dariusza Matuszczyka gr
.11.00 Za + Janinę, Mariana i Henryka Malesa
12.30 Za + Rozalię Białkowską, Edwarda Białkowskiego, Zofie i Piotra Masłowskich
12.30 rez
16.00 Za + Mariusza Szlawskiego, Henryka Szlawskiego
18.00 O szczęśliwe rozwiążanie i opiekę Bożą dla matki i dziecka

PONIEDZIAŁEK 20.01.2020 R.
7.00 Za + Władysława gr
.9.00 Za + Dariusza Matuszczyka gr
18.00 W int. ks. Wojciecha
.18.00 Za dusze w czyścu cierpiące
18.00 Intencja Bogu wiadoma
18.00 Za + Leonarda Krenskiego

WTOREK 21.01.2020R.
.7.00 Za + Dariusza Matuszczyka gr
9.00 W int. Czcicieli św. Antoniego
18.00 Za + Władysława gr
.18.00 O opiekę i Boże bł. na 2020 r dla Sylwii Klocek – Latkowskiej, Grażyny Klocek i Zofii Łopacińskiej
.18.00 W int. ks. Wojciecha
.18.00 Za + Genowefę i Eugeniusza Żujewskich

ŚRODA 22.01. 2020 r
7.00 Za + Władysława gr
9.00 Za + Dariusza Matuszczyka gr
.18.00 W int. ks. Wojciecha
.18.00 Za + Zdzisława Wolskiego
18.00 Dziekczynna za 35 lat zycia Joanny i dalsza opieką Matki Bożej na dalsze lata zycia dla niej
18.00

CZWARTEK 23. 01.2020 r.
7.00 Za + Władysława gr
9.00 Za + Dariusza Matuszczyka gr
.9.00 Za + Roberta Banasiaka w 2 r+
18.00 W int. ks. Wojciecha
18.00 Za +Krystynę Nowak zmarłą w Niemczech 4.01.2020 r – int. od sąsiadów
.18.00

PIĄTEK 24.01.2020R.
7.00 Za + Władysława gr
.9.00 Za + Dariusza Matuszczyka gr
18.00 O umocnienie miłości małżeńskiej Tomasza i Aleksandry
18.00 O umocnienie miłości małżeńskiej Przemysława i Angeliki
18.00 Za + Stanisława i Stanisławę i zmarłych z rodziny Stańczyk
.18.00 Za + Zofie i Jana Ostrowskich, Stefanię i Tadeusza Kiełbików i ich rodziny

SOBOTA 11.01.2020 r.
.7.00 Za + Władysława gr
.9.00 Za + Dariusza Matuszczyka gr
.18.00 W int. ks. Wojciecha
18.00 O Boże bł., potrzebne łaski, zdrowie dla Emilii i Waldemara Śliwkiewicz z okazji 50 rocznicy zawarcia S. Małżeństwa
18.00 Za + Zofię, Władysława, Krzysztofa Cieślak, Helenę, Władysława i Wieczysława Szczepańskich
18.00 Za + Romana Sobolewskiego, jega brata Adama i rodziców Stanisławę i Stefana

3 Niedziela Zwykła 26 styczeń 2020 r
7.00 Za + Mariannę i Władysława oraz zmarłych z rodziny Paradowskich i Jędrzejczaków
8.00 Za + Władysława gr
9.30 Za + Jadwigę i Władysława Jasińskich, Janine i Kazimierza Dąbek, Janinę i Zygmunta Dąbek
.9.30 Za + Zdzisława Kurzyjemskiego w 2 r+, Kazimierza Rudzińskiego, Barbarę Kopania
.9.30 Imieninowa O. Mariusza
11.00 Za parafian
11.00 Za + Dariusza Matuszczyka gr
.11.00 Za + Lucynę i Joachima Kwiatkowskich w r+, ks. Stefana Gwiazdowskiego w r+
.12.30 Za + Mariannę i Antoniego Mamińskich z rodzicami
.12.30 Za + Bożennę, Eugeniusza, Zbigniewa, Marię, Michała Szymańskich
.14.00 W int. nowoochrzczonych
16.00 Za + Kazimierę i Zdzisława Stawskich, Otylę Banasiak
18.00 Za + Jana Zawadzkiego, Jana Steglińskiego, Józefa Steglińskiego