Dotacje na prace przy zabytkach

Na realizację prac przy budynku klasztoru otrzymano następujące dotacje:

 • 2023, Łódź-Łagiewniki, klasztor oo. Franciszkanów (XVIII w.): remont elewacji klasztoru – etap V – całkowity koszt zadania: 435 585,89 zł; dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Ochrona zabytków” w kwocie 425 593,09 zł. Zadanie obejmuje prace przy elewacji zachodniej wirydarza, elewacji wschodniej wirydarza wraz z częścią stolarki oraz przy elewacji północnej klasztoru wraz ze stolarką.
 • 2021, Łódź-Łagiewniki, barokowy klasztor oo. Franciszkanów (XVIII w.): wymiana okien na północnej elewacji wirydarza – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego.
 • 2020, Prace przy elewacji (bez okien) środkowej części południowej ściany klasztoru – dofinansowano ze środków Miasta Łodzi;
 • 2020, Prace przy fragmencie elewacji zachodniej, zachodniej części elewacji południowej, stolarce na elewacji południowej, stolarce na południowej części elewacji wschodniej – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Łódzkiego;
 • 2019, Prace remontowe przy elewacji zachodniej – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Łódzkiego;
 • 2018, Wymiana orynnowania w obszarze wirydarza – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Na realizację prac przy kościele parafialnym otrzymano następujące dotacje:
 
 • 2019, Renowacja okien (ościeżnic i skrzydeł okiennych wraz ze szkleniem) – dofinansowano ze środków Miasta Łodzi;
 • 2018, Remont instalacji elektrycznej – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;
 • 2018, Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła – etap II – dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Łódzkiego, Miasta Łodzi;
 • 2017, Ratunkowe prace konserwatorskie przy zagrożonym upadkiem zabytkowym, kamiennym balkonie z balustradą żelazną i stolarce okiennej drewnianej oraz figurze św. Antoniego na elewacji kościoła – dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Województwa Łódzkiego, Miasta Łodzi;
 • 2017, Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła – etap I – dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.