Od 2014 r. przy naszym klasztorze spotyka się kilkunastoosobowa grupa, które pragną pogłębić swoją wiedzę nt. Pisma Świętego oraz wejść w niezwykłą przestrzeń działania Boga, który podczas spotkań przemawia przez swoje słowo. Strukturę spotkania opieramy na schemacie Lectio Divina. W jego trakcie wsłuchujemy się w brzmienie Ewangelii z nadchodzącej niedzieli, wyjaśniamy kontekst zawartych w niej wydarzeń, dzielimy się własnym rozumieniem tekstu oraz natchnieniami, jakie Pan Bóg wywołuje w naszych sercach. Spotkanie poprzeplatane jest dzieleniem się wiedzą i przemyśleniami, słuchaniem oraz modlitwą.
Opiekunem grupy jest o. Mariusz Książek. Podczas spotkań obecni są zawyczaj jeszcze inni kapłani: o. Karol Baranowski oraz wykładowca Pisma Świętego w pobliskim seminarium, o. Paulin Sotowski.
Spotkania odbywają się w soboty o godz. 11.15 w salce św. Antoniego w klasztorze (obok kancelarii).