Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie:
Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota – godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-17.45;
piątek – godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-19.00.
z wyjątkiem uroczystości i świąt. telefon: 042 659-02-02
W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy:

 • realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem,
 • wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św.,
 • zamawianie intencji Mszy św.,
 • przyjmowanie na wypominki,
 • zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej,
 • porady duszpasterskie.

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego

 Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka.
Prosząc o sakrament chrztu powinni przedłożyć w kancelarii parafialnej (zgodnie z Prawem Kościelnym) następujące dokumenty:

 1. świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa;
 2. wyciąg aktu urodzenia dziecka z U.S.C.;
 3. zaświadczenia, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi, wydane przez Proboszcza chrzestnych;
 4. na chrzest poza parafią potrzebne jest zezwolenie Proboszcza parafii rodziców dziecka.

Chrzty odbywają się:
– 1 i 3 sobota miesiąca o godz. 11.00 (że Mszą świętą),
– 2 i 4 niedziela miesiąca na Mszy świętej o godz. 12.30.

Informacja dla rodziców chcących ochrzcić dziecko
Od stycznie 2018 r. chrzty w naszej parafii będą się odbywać w następujących terminach miesięcznych:

1 i 3 sobota miesiąca- godz. 11.00,
4 niedziela miesiąca- godz. 14.00
Zmartwychwstanie- I i II dzień Świąt- godz. 14.00.
Katecheza chrzcielna bezpośrednio przed Msza chrzcielną w kościele.

Zmiana rozkładu dat chrztów dzieci w naszej parafii

 

Od nowego roku 2018 ulegnie modyfikacji układ siatki dat chrztów dzieci.Dzieci będziemy chrzcili: w 1 i 3 sobotę miesiąca o godz. 11.00 oraz 4 niedzielę miesiąca o godz. 14.00.

Daty chrztów w 2018 r. w kościele w Łagiewnikach

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
6-sob 3-sob 3-sob 1-Zmar. 5-sob 2-sob 7-sob 5-ndz 1-sob 6-sob 3-sob 1-sob
20-sob 17-sob 17-sob 2-Zmar. 19-sob 16-sob 21-sob 18-sob 15-sob 20-sob 17-sob 15-sob
28-ndz 25-ndz 25-ndz 21-sob 26-sob 24-ndz 29-ndz 26-ndz 23-ndz 28-ndz 25-ndz 25-BN
      22-ndz               26-BN

Chrzty:

– w sobotę, godz. 11.00,

– w niedzielę- godz. 14.00.

 

Sakrament Małżeństwa

 Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego.
Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przez planowanym ślubem oraz złożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

 1. świadectwo chrztu św. i bierzmowania;
 2. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej;
 3. dokumenty z U.S.C.;
 4. pozwolenie ks. Proboszcza.

Zawierający ślub poza parafią wszystkie formalności związane z tym sakramentem załatwiają w swoich parafiach zamieszkania, a do naszej kancelarii przynoszą „licencję ślubną“.

Informacje o oprawie muzycznej ślubów w Sanktuarium


 

Pogrzeb katolicki
Przed pogrzebem w kancelarii należy przedłożyć:

 1. zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego (sakrament pojednania oraz namaszczenia chorych);
 2. akt zgonu z U.S.C.;
 3. pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią.

Wypominki

 Imiona i nazwiska zmarłych przyjmujemy w Kancelarii parafialnej lub zakrystii.
Msza św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach jest sprawowana w każdy poniedziałek miesiąca listopada o godz. 18:00.
Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie codziennie o godz. 17:30


Sakrament chorych

 Chorych należy zgłaszać do Kancelarii Parafialnej lub zakrystii. Duszpasterz odwiedza chorych w pierwsze piątki miesiąca.


Intencje Mszalne

 Intencje mszalne można zamawiać w niedziele w zakrystii po każdej Mszy św. lub w ciągu tygodnia w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania. Można dokonywać rezerwacji terminów Mszy św.
Msze św. składkowe – sprawowane w każdy wtorek o godz. 18:00 – polecamy w nich zmarłych przez wstawiennictwo św. Antoniego – kartki z imionami zmarłych należy składać w Kancelarii parafialnej lub zakrystii.