Ochrona danych osobowych

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r. kancelaria parafialna nie udziela żadnych informacji ani nie wystawia zaświadczeń osobom trzecim (typu babcia, mama, chrzestna) chyba, że petent posiada stosowne upoważnienie od osoby na temat, której chce otrzymać informacje.


Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie:
Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota – godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-17.45;
piątek – godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-19.00.
z wyjątkiem uroczystości i świąt. telefon: 042 659-02-02

Obowiązki dyżurów kancelaryjnych w dniach 16-21.09.2019

 

Dni tygodnia 10.00-12.00 16.00-18.00
Poniedziałek o. Proboszcz o. Mariusz
Wtorek o. Proboszcz o. Proboszcz
Środa o. Proboszcz o. Mariusz
Czwartek o. Michał o. Proboszcz
Piątek o. Proboszcz o. Mariusz
Sobota o. Proboszcz o. Proboszcz

zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej,przyjmowanie na wypominki,zamawianie intencji Mszy św.,W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy:wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św.,realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem. Ze względu na różne przyczyny może nastąpić doraźna zmiana kancelarzysty

 • porady duszpasterskie.

Sakrament Chrztu Świętego

 Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka.
Prosząc o sakrament chrztu powinni przedłożyć w kancelarii parafialnej (zgodnie z Prawem Kościelnym) następujące dokumenty:

 1. świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa;
 2. wyciąg aktu urodzenia dziecka z U.S.C.;
 3. zaświadczenia, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi, wydane przez Proboszcza chrzestnych;
 4. na chrzest poza parafią potrzebne jest zezwolenie Proboszcza parafii rodziców dziecka.

Chrzty:

– w sobotę, godz. 11.00,

– w niedzielę- godz. 14.00.

Chrzty w roku 2019 w parafii św. Antoniego w Łodzi- Łagiewnikach

  I sobota III sobota IV niedziela

Boże Narodzenie

Wrzesień 7 21 22  
Październik 5 19 27  
Listopad 2 16 24  
Grudzień 7 21 29 25/26

 

Grafik dat chrztów w roku 2020 w parafii p.w. św. Antoniego w Łodzi- Łagiewnikach

Miesiąc I sobota
(godz. 11.00)
III sobota
(godz. 11.00)
IV niedziela miesiąca
(godz. 14.00)
Extra dodatkowe daty
(godz. 14.00)
Styczeń 4 18 26  
Luty 1 15 23  
Marzec 7 21 22  
Kwiecień 4 18 26 12- Zmartwychwstanie
13- II Zmartwychwstania
Maj 2 16 24  
Czerwiec 6 20 28  
Lipiec 4 18 26  
Sierpień 1 15- uroczystość
(chrzty godz. 14.00)
23  
Wrzesień 5 19 27  
Październik 3 17 25  
Listopad 7 21 22  
Grudzień 5 19 27

25- Boże Narodzenie
26- Boże Narodzenie

Terminy chrztów są stałymi datami. Nie czynimy odstęp od wyznaczonych terminów.

Sakrament Małżeństwa

 Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego.
Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przez planowanym ślubem oraz złożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

 1. świadectwo chrztu św. i bierzmowania;
 2. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej;
 3. dokumenty z U.S.C.;
 4. pozwolenie ks. Proboszcza.

Zawierający ślub poza parafią wszystkie formalności związane z tym sakramentem załatwiają w swoich parafiach zamieszkania, a do naszej kancelarii przynoszą „licencję ślubną“.

Informacje o oprawie muzycznej ślubów w Sanktuarium


Pogrzeb katolicki

Przed pogrzebem w kancelarii należy przedłożyć:

 1. zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego (sakrament pojednania oraz namaszczenia chorych);
 2. akt zgonu z U.S.C.;
 3. pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią.

Wypominki

 Imiona i nazwiska zmarłych przyjmujemy w Kancelarii parafialnej lub zakrystii.
Msza św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach jest sprawowana w każdy poniedziałek miesiąca listopada o godz. 18:00.
Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie codziennie o godz. 17:30


Sakrament chorych

 Chorych należy zgłaszać do Kancelarii Parafialnej lub zakrystii. Duszpasterz odwiedza chorych w pierwsze piątki miesiąca.


Intencje Mszalne

Intencje mszalne można zamawiać w niedziele w zakrystii po każdej Mszy św. lub w ciągu tygodnia w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania. Można dokonywać rezerwacji terminów Mszy św.
Msze św. składkowe – sprawowane w każdy wtorek o godz. 18:00 – polecamy w nich zmarłych przez wstawiennictwo św. Antoniego – kartki z imionami zmarłych należy składać w Kancelarii parafialnej lub zakrystii.