Ochrona danych osobowych

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r. kancelaria parafialna nie udziela żadnych informacji ani nie wystawia zaświadczeń osobom trzecim (typu babcia, mama, chrzestna) chyba, że petent posiada stosowne upoważnienie od osoby na temat, której chce otrzymać informacje.


Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie:
Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota – godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-17.45;
piątek – godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-19.00.
z wyjątkiem uroczystości i świąt. telefon: 042 659-02-02

Obowiązki dyżurów kancelaryjnych w dniach 05-10.11.2018 r.

Ze względu na różne przyczyny może nastąpić doraźna zmiana kancelarzysty
W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy:

 • realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem,
 • wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św.,
 • zamawianie intencji Mszy św.,
 • przyjmowanie na wypominki,
 • zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej,
 • porady duszpasterskie.

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego

 Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka.
Prosząc o sakrament chrztu powinni przedłożyć w kancelarii parafialnej (zgodnie z Prawem Kościelnym) następujące dokumenty:

 1. świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa;
 2. wyciąg aktu urodzenia dziecka z U.S.C.;
 3. zaświadczenia, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi, wydane przez Proboszcza chrzestnych;
 4. na chrzest poza parafią potrzebne jest zezwolenie Proboszcza parafii rodziców dziecka.

Chrzty odbywają się:
– 1 i 3 sobota miesiąca o godz. 11.00 (że Mszą świętą),
– 2 i 4 niedziela miesiąca na Mszy świętej o godz. 12.30.

Informacja dla rodziców chcących ochrzcić dziecko
Od stycznie 2018 r. chrzty w naszej parafii będą się odbywać w następujących terminach miesięcznych:

1 i 3 sobota miesiąca- godz. 11.00,
4 niedziela miesiąca- godz. 14.00
Zmartwychwstanie- I i II dzień Świąt- godz. 14.00.
Katecheza chrzcielna bezpośrednio przed Msza chrzcielną w kościele.

Zmiana rozkładu dat chrztów dzieci w naszej parafii

 

Od nowego roku 2018 ulegnie modyfikacji układ siatki dat chrztów dzieci.Dzieci będziemy chrzcili: w 1 i 3 sobotę miesiąca o godz. 11.00 oraz 4 niedzielę miesiąca o godz. 14.00.

Daty chrztów w 2018 r. w kościele w Łagiewnikach

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
6-sob 3-sob 3-sob 1-Zmar. 5-sob 2-sob 7-sob 5-ndz 1-sob 6-sob 3-sob 1-sob
20-sob 17-sob 17-sob 2-Zmar. 19-sob 16-sob 21-sob 18-sob 15-sob 20-sob 17-sob 15-sob
28-ndz 25-ndz 25-ndz 21-sob 26-sob 24-ndz 29-ndz 26-ndz 23-ndz 28-ndz 25-ndz 25-BN
      22-ndz               26-BN

Chrzty:

– w sobotę, godz. 11.00,

– w niedzielę- godz. 14.00.

Chrzty w roku 2019 w parafii św. Antoniego w Łodzi- Łagiewnikach

 

I sobota III sobota IV niedziela


Zmartwychwstanie/
Boże Narodzenie

Styczeń 5 19 27  
Luty 2 16 24  
Marzec 2 16 24  
Kwiecień 6 20 28 21/ 22
Maj 4 18 26  
Czerwiec 1 15 23  
Lipiec 6 20 28  
Sierpień 3 17 25  
Wrzesień 7 21 22  
Październik 5 19 27  
Listopad 2 16 24  
Grudzień 7 21 29 25/ 26

 Terminy chrztów są stałymi datami. Nie czynimy odstęp od wyznaczonych terminów.

Sakrament Małżeństwa

 Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego.
Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przez planowanym ślubem oraz złożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

 1. świadectwo chrztu św. i bierzmowania;
 2. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej;
 3. dokumenty z U.S.C.;
 4. pozwolenie ks. Proboszcza.

Zawierający ślub poza parafią wszystkie formalności związane z tym sakramentem załatwiają w swoich parafiach zamieszkania, a do naszej kancelarii przynoszą „licencję ślubną“.

Informacje o oprawie muzycznej ślubów w Sanktuarium


 

Pogrzeb katolicki
Przed pogrzebem w kancelarii należy przedłożyć:

 1. zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego (sakrament pojednania oraz namaszczenia chorych);
 2. akt zgonu z U.S.C.;
 3. pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią.

Wypominki

 Imiona i nazwiska zmarłych przyjmujemy w Kancelarii parafialnej lub zakrystii.
Msza św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach jest sprawowana w każdy poniedziałek miesiąca listopada o godz. 18:00.
Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie codziennie o godz. 17:30


Sakrament chorych

 Chorych należy zgłaszać do Kancelarii Parafialnej lub zakrystii. Duszpasterz odwiedza chorych w pierwsze piątki miesiąca.


Intencje Mszalne

 Intencje mszalne można zamawiać w niedziele w zakrystii po każdej Mszy św. lub w ciągu tygodnia w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania. Można dokonywać rezerwacji terminów Mszy św.
Msze św. składkowe – sprawowane w każdy wtorek o godz. 18:00 – polecamy w nich zmarłych przez wstawiennictwo św. Antoniego – kartki z imionami zmarłych należy składać w Kancelarii parafialnej lub zakrystii.