REGULAMIN

Archidiecezjalnego przeglądu piosenki maryjnej

Cecyliada – Tuszyn Las 2018

 

 1. Organizatorzy konkursu:

Parafia Rzymskokatolicka św. Krzysztofa w Tuszynie Lesie ul. 3 maja 18 oraz Fundacja Równe Szanse dla Środowiska Ledgo w Tuszynie ul. Łokietka 17, 95-080 Tuszyn.

 

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci i młodzieży
 • ukazanie wychowawczej roli muzyki w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą
 • rozpowszechnianie piosenki religijnej wśród dzieci i młodzieży
 • prezentacja piosenki religijnej, rozwijanie umiejętności prezentacji
 • poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych

 

 1. Termin:

Przesłuchania konkursowe rozpoczną się w dniu 13 maja 2018 roku od godz. 13:30 (według ustalonego harmonogramu). Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dnia 13 maja 2018 roku o godzinie 16:30  w Parafii Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, gimnazjów zlokalizowanych w gminie Tuszyn i całej Archidiecezji Łódzkiej oraz solistów, schole, zespoły i chóry z Archidiecezji Łódzkiej.

W konkursie oceniani będą uczestnicy w następujących kategoriach:

a) soliści
b) schole dziecięce – zgłaszają tylko parafie
c) zespoły wokalne
d) chóry

W każdej kategorii zostaną przyznane dwie nagrody i jedno wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Zapewniamy poczęstunek w trakcie trwania konkursu.

 

 1. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru
 • emisja głosu, intonacja
 • sposób prezentacji utworu
 • zaangażowanie
 • ogólne wrażenia artystyczne

 

 1. Przebieg konkursu:

Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór, łączny czas trwania nie powinien przekroczyć czterech minut. Warunkiem obligatoryjnym jest wykonanie jednej piosenki maryjnej. Podczas przesłuchań organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, magnetofon, odtwarzacz CD (dopuszcza się półplaybacki).

 

 1. Zgłoszenia:

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 25 kwietnia 2018 roku na adres: Fundacja Równe Szanse dla środowiska LEDgo ul. Łokietka 17, 95-080 Tuszyn lub pocztą elektroniczną biuro@ledgo.com.pl. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Liczy się data wpływu do Biura Fundacji. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu pod nr tel. 42 206 78 50

Koordynator konkursu:

Katarzyna Czytrzyńska – Prezes Zarządu Fundacji Równe szanse dla Środowiska LEDgo

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA

Archidiecezjalny Przegląd Piosenki Maryjnej

Cecyliada – Tuszyn Las 2018

Dane kontaktowe:

Parafia/Szkoła/Organizacja:                                                            

Imię i nazwisko opiekuna:                                                                

Telefon:                                                                    

Adres:                                                                        

 

Kategoria zgodnie z regulaminem UCZESTNIK

(Jeśli są to soliści, proszę podać imiona i nazwiska; jeśli schola, zespół lub chór proszę podać NAZWĘ I liczbę osób)

INSTRUMENT/ półplayback

Tytuły wykonywanego utworu maryjnego

 

 

 

 

 

   

 

Krótki opis uczestnika                                                                      

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

 

Czytelny podpis opiekuna/Proboszcza

 

Imię i Nazwisko