W Sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach istnieje możliwość wyboru zakresu oprawy muzycznej podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego:

? PODSTAWOWA OPRAWA MUZYCZNA

     Podstawowa oprawa muzyczna jest zapewniana w Sanktuarium św. Antoniego podczas każdego ślubu i obejmuje swoim zakresem wyłącznie stosowne śpiewy liturgiczne prowadzone przez organistę, oraz wykonanie Marsza Weselnego Felixa Mendelssohna po zakończeniu uroczystości (na wyjście Pary Młodej z kościoła). Forma ta nie obejmuje żadnych innych utworów muzycznych (np. Ave Maria), ani akompaniamentów organowych dla zaproszonych solistów. Za podstawową oprawę muzyczną nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Nie ma też konieczności kontaktowania się z organistą i ustalania szczegółów.

? ROZSZERZONA OPRAWA MUZYCZNA

     W Sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach istnieje możliwość rozbudowania oprawy muzycznej uroczystości zaślubin, zawierającej dodatkowe utwory muzyczne. Jeśli przewidujecie Państwo udział solistów i w związku z tym konieczność zagrania akompaniamentów organowych do wybranych utworów, zapraszamy do skorzystania z rozszerzonej oprawy muzycznej. Jest ona traktowana jako dodatkowa usługa i podlega dodatkowym opłatom. Szczegóły należy ustalić z organistą najwcześniej na miesiąc i najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą ślubu.


     W ramach uroczystości zawarcia związku małżeńskiego podczas Mszy św. wykonać można do 5 utworów muzycznych:

– utwór na wejście

– utwór na przygotowanie darów (ofiarowanie)

– utwór podczas udzielania Komunii św.

– utwór na uwielbienie po Komunii św.

– utwór po błogosławieństwie i rozesłaniu ? na zakończenie

     Jeśli sakrament małżeństwa odbywa się poza Mszą św., z uwagi na pominięcie Liturgii Eucharystycznej nie występuje utwór na przygotowanie darów (ofiarowanie).

     Wszystkie utwory mogą być wykonane tylko na organach, ale możecie też Państwo zaprosić solistów (wokal, skrzypce, flet, trąbka itp.). Wtedy organista wykonuje akompaniament dla solistów, co też wchodzi w zakres rozszerzonej oprawy muzycznej. Wykluczone jest odtwarzanie akompaniamentów i utworów podczas obrzędów z urządzeń elektronicznych (płyt, nośników pamięci, odtwarzaczy audio) Jeśli przewidujecie Państwo udział solistów (skrzypce, wokal, flet, trąbka itp.) prosimy o podanie potrzebnych informacji – kto będzie grał, na jakim instrumencie oraz jaki będzie repertuar. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i podjęcia ostatecznej decyzji co do repertuaru proponowanego przez solistów. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało uniemożliwieniem solistom wykonania utworów.

     Nieopłacone zamówienie rozszerzonej oprawy muzycznej traktujemy jako rezygnację z usługi i w takim wypadku wykonana zostanie oprawa muzyczna w zakresie podstawowym.

     Brak kontaktu ze strony Pary Młodej i złożenia zamówienia na rozszerzoną oprawę muzyczną jest równoznaczny z wykonaniem oprawy muzycznej w zakresie podstawowym.


 ? UDOSTĘPNIANIE ORGANÓW

     Osobą upoważnioną przez ojca Proboszcza do użytkowania organów Sanktuarium w Łagiewnikach jest wyłącznie organista kościelny. Zdarzają się jednak sytuacje, że Pary zawierające sakrament małżeństwa chcą powierzyć oprawę muzyczną innym organistom. Każda sytuacja tego typu traktowana jest jako wyjątek, rozpatrywana jest indywidualnie i wymaga kontaktu z organistą Sanktuarium – p. Rafałem Nykiem najpóźniej na dwa tygodnie przed ślubem. Osoba starająca się o zezwolenie na grę na organach Sanktuarium powinna posiadać kierunkowe wykształcenie muzyczne wraz z odpowiednim przygotowaniem liturgicznym. Zakres i repertuar oprawy muzycznej w wykonaniu organisty z zewnątrz musi być każdorazowo ustalany z organistą Sanktuarium. Zastrzegamy prawo do uniemożliwienia gry na organach Sanktuarium przez osoby trzecie.


? KORZYSTANIE Z NAGŁOŚNIENIA SANKTUARIUM

     Jeśli przewidujecie Państwo udział zespołów instrumentalnych lub wokalnych (kwartety smyczkowe, chóry, schole liturgiczne), wymagających nagłośnienia – możliwe jest skorzystanie z systemu nagłośnieniowego Sanktuarium. Zespoły mogą skorzystać z urządzeń ? mikrofonów, statywów, miksera będących w dyspozycji brata zakrystianina. Zapotrzebowanie na sprzęt nagłośnieniowy z zakrystii należy uzgadniać każdorazowo z bratem zakrystianinem Sanktuarium na dwa tygodnie przed planowaną uroczystością.


? ZASADY DOTYCZĄCE OPRAWY MUZYCZNEJ

Uroczystość zawarcia sakramentu małżeństwa tak jak i każda inna celebracja liturgiczna podlega wewnętrznym przepisom kościelnym i wiąże się z pewnymi ograniczeniami i zasadami, które poniżej przedstawiamy:

– muzyka podczas celebracji liturgicznych, w tym także podczas celebracji sakramentu małżeństwa musi być wykonywana na żywo. Nie zezwala się na odtwarzanie muzyki ani akompaniamentów muzycznych z nośników elektronicznych (płyta, kaseta, pamięć przenośna, komputer, odtwarzacz audio).

– instrumentem wskazanym przez przepisy kościelne do wykonywania muzyki w czasie celebracji liturgicznych są organy piszczałkowe. Dopuszcza się także do użycia innych instrumentów muzycznych, z wyjątkiem typowych instrumentów dla wykonywania muzyki rozrywkowej (perkusja, syntezator, gitara elektryczna itd.).

– podczas celebracji liturgicznych nie należy wykonywać utworów świeckich i rozrywkowych np. utworów zaczerpniętych z muzyki filmowej, estradowej, piosenek religijnych ? szczególnie tych opartych na melodiach muzyki rozrywkowej (np. Hallelujah L. Cohen, Gabriel’s Oboe E. Morricone, itp.). Z użytku liturgicznego wyklucza się także pieśni i utwory muzyki gospel. Pieśni liturgiczne używane podczas liturgii zaczerpnięte mogą być ze śpiewników, które posiadają Imprimatur Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy zwrócić na to uwagę, zwłaszcza jeśli organizujecie Państwo udział solistów i zespołów muzycznych. Repertuar należy przedstawić organiście do akceptacji, najlepiej drogą mailową: organista.lagiewniki@gmail.com najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym ślubem.

Możliwość  skorzystania z oprawy muzycznej (skrzypce i kwartet smyczkowy):

 

– polecamy lekturę poszczególnych dokumentów kościelnych, w których szczegółowo ujęte zostały sprawy związane z muzyką w celebracjach liturgicznych: >> Muzyka w prawodawstwie kościelnym <<


Informacje i zasady dotyczące oprawy muzycznej uroczystości zawierania związków małżeńskich w Sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach wchodzą w życie dnia 15 sierpnia 2016r

Kontakt z organistą Sanktuarium:

Rafał Nyk

numer telefonu – dostępny w kancelarii parafialnej