W związku z drożejącymi kosztami obsługi cmentarza w Łagiewnikach, a w sposób szczególny z wysokością zmiany taryfy cen za wywóz śmieci,  administracja cmentarza jest zmuszona do wprowadzenia  z dniem 1 stycznia 2019 r. wyższych opłat za obsługę cmentarza.
Na koszt obsługi składa się: wywóz śmieci, zużycie wody, prądu, sprzątanie cmentarza, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, przycinka drzew, bieżące naprawy.
Za zmiany serdecznie przepraszamy.  

Stary cmentarz [gview file=”https://lagiewniki.franciszkanie.pl/wp-content/uploads/2018/08/stary_cmentarz_24_07_2018.pdf”] 
Nowy cmentarz [gview file=”https://lagiewniki.franciszkanie.pl/wp-content/uploads/2018/08/nowy_cmentarz_24_07_2018.pdf”]