Sakrament Małżeństwa

 Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego.
Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przez planowanym ślubem oraz złożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

  1. świadectwo chrztu św. i bierzmowania;
  2. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej;
  3. dokumenty z U.S.C.;
  4. pozwolenie ks. Proboszcza.

Zawierający ślub poza parafią wszystkie formalności związane z tym sakramentem załatwiają w swoich parafiach zamieszkania, a do naszej kancelarii przynoszą „licencję ślubną”.

Informacje o oprawie muzycznej ślubów w Sanktuarium