Klasztor zbudowany w latach 1701?1723 r. Parafia natomiast została erygowana w roku 1901 r. pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jan Chrzciciela. Pierwszym proboszczem została ks. Józef Ruszkowski, drugim ks. Bronisław Siernicki, zaś trzecim już był franciszkanin- o. Apolinary Kędzierski (lata 1907-1911). Od początku zostały zaprowadzone księgi parafialne: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych, a także inne nakazane przez władze carskie. Od 1946 r. zaliczany jest ? wraz z przylegającym do niego klasztorem ? do obiektów zabytkowych.
Dekretem abp. Marka Jędraszewskiego w roku 2016 parafia została podzielona. Od parafii odeszła część przynależącą do Zgierza tzw. Chełmy. W sumie 1541 osób.

Obecnie do parafii przynależą następujące ulice z numerami:
Słoneczna- 5-29
Działkowa- 8
Świetlików- 4-15
Czapli- 12-35
Sójki- 1-26
Szczygła- 26-28
Przepiórcza- 21-36
Kuropatwia- 3-18
Mrówcza- 1-30A
Barkowa- 1-22
Romańska- 4-12
Gotycka- 1-12
Renesansowa- 2-28
Pszczelna- 5-74
Łagiewnicka- 290-336
Jaskółcza- 7-38
Wycieczkowa- 66-86
Okólna- 4-258
Żółwiowa- 1-75
Smardzewska- 2-64
Strażacka- 16-49
Barowa- 2-82
Skotnicka- 1-10