Czerwiec 2022 r.

Nazwa zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp dla Klasztoru Ojców Franciszkanów w Łodzi”

Wartość ogólna zadania: 274 290 zł brutto

Wysokość dofinansowania: 164 500 zł

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji.

W ramach przedsięwzięcia z uwagi na znaczne koszty energii elektrycznej zużywanej na potrzeby funkcjonowania Klasztoru planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie klasztornym o mocy do 50 kWp.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

  1. Dostawa i montaż konstrukcji mocowania paneli pv na gruncie;
  2. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 148 szt. na powierzchni 287 m2;
  3. Montaż infrastruktury towarzyszącej: inwerterów – 2 szt., optymalizatorów – 74 szt. rozdzielni systemu pv, zabezpieczenia itp.;
  4. Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy panelami pv, a inwerterem dla instalacji;
  5. Przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego dla instalacji;
  6. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej, instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Własna instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii.

Zamontowane instalacje do produkcji energii elektrycznej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne Klasztoru.

 

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl