Przedstawiamy Wam makietę z kolorystyką, która będzie położona na elewację kościoła. Była ona szeroko dyskutowana oraz zatwierdzona przez konserwatorów opiekujących się naszym sanktuarium, radę parafialna, radę ekonomiczna parafii, zakonników oraz zainteresowanych naszych parafian.
Obecnie składamy następne wnioski o datację z różnych podmiotów na kontynuowanie prac przy elewacji kościoła oraz na wymianę elektryki w kościele oraz iluminację.
Polecamy się waszej serdecznej pamięci modlitewnej, aby dane nam było otrzymać dotację dla kontynowania dalszych prac. Przy okazji serdecznie dziękujemy naszym parafianom i przyjaciołom za składane indywidualne ofiary na cele remontowe. Są one ogromną pomocą m.in. w uzbieraniu części własnej wkładu finansowego.