Dnia 6 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty Żywego Różańca pod przewodnictwem o. Macieja Krzymowskiego.