Październiku 2017 r. z inicjatywy naszych parafian w naszej wspólnocie powstało Parafialne Koło Przyjaciół Radia. Na pierwsze spotkanie przyszło 7 osób, którym drogie jest Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Zdecydowaliśmy się, iż spotkania będą się odbywać w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.30 w sali św. Antoniego. Założyliśmy sobie, iż ważnym elementem naszych spotkań będzie stała formacja poprzez głoszone konferencje przez o. Krzysztofa- opiekuna Koła Radia Maryja.

Nadto w zadaniach naszego istnienia stawiamy następujące priorytety:

– duchowe wspieranie Radia Maryja i Telewizji Trwam,

– materialne wspieranie obu podmiotów,

– formację intelektualną i duchową poprzez życie sakramentalne, codzienną Eucharystię, katechezę i głoszone konferencje,

– wspólnotowe Msze św. ze szczególnym uwzględnieniem dobra Radia Maryja i Telewizji Trwam,

– wyjazdy wspólnotowe na różne okazje związane z Radiem Maryja i Telewizji Trwam,

– okazjonalne pielgrzymki.