Dnia 29 września podczas sumy została poświęcona figura św. Antoniego z Padwy.