W dniu 11 maja z rak J. E. o. biskupa Edwarda Kawy, franciszkańskiego biskupa ze Lwowa następujący bracia przyjęli święcenia: w stopniu diakonatu:br. Jakub Kamiński, br. Alaksiej Juchniewicz, br. Łukasz Rombel; w stopniu prezbiteratu: o.dk. Bartosz Bogucki