Dnia 30 maja w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego siedmiu naszych wspóbraci (o. dk. Jakub Kamiński, o. dk. Łukasz Rombel, o. dk. Adrian Zalewski, br. Tomasz Górka, br. Grzegorz Świerkosz, br. Michał Węch, br. Paweł Zieńkow) z naszego seminarium przyjęli sakrament święceń w stopniu prezbiteratu i diakonatu. Sakrament święceń bracia przyjęli z rąk biskupa pomocniczego (seniora) diecezji szczecińsko-kamieńskiej Mariana Błażeja Kruszyłowicza.