FUNDACJA BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO

powołana do życia przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Łodzi ? Łagiewnikach

ul. Okólna 185, 91-520 Łódź- Łagiewniki

tel. 42 659 02 02 (godz. 16.00-18.00)

KRS 0000778243

Nr konta: BS Zgierz 59 8783 0004 0030 0083 2000 0001

Celem statutowym Fundacji są działania z zakresu:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny;
  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • ochrony dziedzictwa narodowego i kultury materialnej.