Zakrystianin, opiekun kaplicy cmentarnej, “techniczny” w klasztorze, refektarzowy