Wikariusz klasztoru, kapelan szpitala, kancelarzysta, zakrystian większy