Wykładowca WSD OO. Franciszkanów, archiwista, odpowiedzialny za informatyzację cmentarza parafialnego.